Tv: חשיפה אוטומטית עם עדיפות לתריס

במצב זה אתם מגדירים את מהירות התריס והמצלמה מגדירה אוטומטית את ערך הצמצם כדי להשיג את החשיפה הרגילה המתאימה לבהירות של נושא הצילום. מהירות תריס גבוהה יותר יכולה להקפיא את הפעולה של נושא צילום שנמצא בתנועה. מהירות תריס איטית יותר יכולה ליצור אפקט מטושטש שיוצר רושם של תנועה.

Tv מייצג ערך זמן.

תנועה מטושטשת

(מהירות איטית: 1/30 שנ')

תנועה קפואה

(מהירות מהירה: 1/2000 שנ')

 1. העבירו את בורר המצבים למצב חשיפה אוטומטית עם עדיפות לתריס.

 2. הגדירו את מהירות הצמצם הרצויה.

  • סובבו את הגלגל גלגל ראשי כדי להשלים את ההגדרה.
 3. התמקדו בנושא הצילום.

  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום.
  • ערך הצמצם מוגדר באופן אוטומטי.
 4. בדקו את התצוגה וצלמו.

  • אם ערך הצמצם אינו מהבהב, החשיפה היא רגילה.

שימו לב

 • אם ערך הצמצם הנמוך ביותר מהבהב, הדבר מצביע על תת-חשיפה.

  סובבו את הגלגל גלגל ראשי כדי להגדיר מהירות תריס איטית יותר עד שערך הצמצם יפסיק להבהב, או הגדירו מהירות ISO גבוהה יותר.

 • אם ערך הצמצם הגבוה ביותר מהבהב, הדבר מצביע על חשיפת יתר.

  סובבו את הגלגל גלגל ראשי כדי להגדיר מהירות תריס מהירה יותר עד שערך הצמצם יפסיק להבהב, או הגדירו מהירות ISO נמוכה יותר.

הערה

 • תצוגת מהירות התריס

 • לדוגמה, "‎0"5" מציין חצי שנייה 0.5, ו-"⁦15"⁩" מציין 15 שניות.