מצב תריס

ניתן לבחור את שיטת שחרור התריס.

 1. בחרו ב-[צילום: Shutter mode/צילום: מצב תריס].

 2. בחרו אפשרות.

  • Elec. 1st-curtain/מ. ראשון אלק.

   תריס אלקטרוני משמש עבור הווילון הראשון ומכני עבור השני.

  • Electronic/אלקטרוני

   מצב זה מפחית צלילים ורטט מפעולות התריס בהשוואה לשימוש בווילון ראשון אלקטרוני בלבד.

   מומלץ בעת צילום עם צמצם של עדשה בהירה עם מפתח צמצם מרבי.

   ניתן להגדיר מהירות תריס מרבית גבוהה יותר מאשר עבור וילון ראשון אלקטרוני.

   • כאשר [צילום: Drive mode/צילום: מצב צילום ממונע] מוגדר במצבים [צילום רציף במהירות גבוהה] או [צילום רציף במהירות גבוהה פלוס], מוצגת מסגרת לבנה סביב המסך.
   • פעולות התריס מלוות בצפצופים. ניתן להשבית את הצפצוף ב-[הגדרה: Beep/הגדרה: צפצוף].

שימו לב

 • בהתאם לתנאי הצילום, ייתכן שאזורי תמונה לא ממוקדים יופיעו בצורה לא שלמה כאשר הצילום נעשה עם מפתח צמצם כמעט מרבי במהירויות צמצם גבוהות. אם אינכם אוהבים את המראה של אזורי צילום לא ממוקדים בתמונה, צילום במצבים הבאים עשוי להפיק תוצאות טובות יותר.

  • צלמו במצב [Electronic/אלקטרוני].
  • האטו את מהירות התריס.
  • הגדילו את ערך הצמצם.
 • הגדרת [צילום: Silent shutter function/צילום: תפקוד תריס שקט] למצב [On/פועל] מגדירה את מצב התריס ל-[Electronic/אלקטרוני].
 • ביצוע זום להגדלה במהלך צילום רציף עלול לגרום לשינויים בחשיפה, אפילו באותו f/number. לפרטים, עיינו באתר האינטרנט של Canon ().
 • הנחיות להגדרת [Elec. 1st-curtain/מ. ראשון אלק.]

 • המצלמה מצלמת במצב [צילום רציף במהירות גבוהה] גם כאשר [צילום: Drive mode/צילום: מצב צילום ממונע] מוגדר במצב [צילום רציף במהירות גבוהה פלוס].
 • הנחיות להגדרת [Electronic/אלקטרוני]

 • מהירות הצילום הרציף עשויה להיות איטית יותר בהתאם לתנאי הצילום.
 • תמונות של נושאים הנעים במהירות עשויות להיראות מעוותות.
 • במצבים P‏ (AE מתוכנתת), Tv‏ (AE עם עדיפות למהירות תריס) או Fv‏ (חשיפה אוטומטית עם עדיפות גמישה), שינוי הגדרת הצמצם עלול לגרום לכך שהתמונות לא יקבלו מספיק חשיפה.
 • בצילום עם עדשות מסוימות ובתנאי צילום מסוימים ייתכן שניתן יהיה לשמוע את צלילי מיקוד העדשה וכוונון הצמצם.
 • בצילום עם צמצם אלקטרוני במהלך צילום עם מבזקים של מצלמות אחרות או תחת תאורת פלורסנט או מקורות אור מהבהבים או מרצדים אחרים, ייתכן שיופיעו פסי אור על המסך ופסים כהים ובהירים בתמונות שיצולמו.
 • בצילום תחת מקורות אור מהבהבים או מרצדים ייתכן שיופיעו פסים בעינית או במסך.