הקלטת שמע

ניתן להקליט וידאו עם צליל באמצעות מיקרופון הסטריאו המובנה או מיקרופון סטריאו חיצוני. ניתן גם להתאים באופן חופשי את רמת הקלטת השמע.

השתמשו ב-[צילום: Sound recording/צילום: הקלטת שמע] כדי להגדיר פונקציות הקלטת הצליל.

שימו לב

 • ייתכן שצלילים הנובעים מפעולות של ה-Wi-Fi יוקלטו באמצעות מיקרופונים מובנים או חיצוניים. לא מומלץ להשתמש בפונקציה האלחוטית במהלך הקלטת שמע.
 • בעת חיבור מיקרופון חיצוני או אוזניות למצלמה, הקפידו להכניס את התקע עד הסוף.
 • הפעלת מיקוד אוטומטי או ביצוע פעולות במצלמה או בעדשה תוך כדי הקלטת וידאו עשויים לגרום לכך שהמיקרופון המובנה של המצלמה יקליט גם צלילים מכניים של העדשה או צלילים של פעולות של המצלמה או העדשה. אם זה מתרחש, ייתכן שניתן יהיה להפחית את הצלילים הללו אם תשתמשו במיקרופון חיצוני המצויד בתקע פלט ותמקמו אותו הרחק מהמצלמה ומהעדשה.
 • אין לחבר לחיבור כניסת המיקרופון החיצוני של המצלמה התקנים אחרים מלבד מיקרופון חיצוני.
 • בעת האזנה עם אוזניות, אל תשנו את ההגדרות של [צילום: Sound recording/צילום: הקלטת שמע]. זה עלול לגרום לפלט חזק פתאומי שעלול לפגוע באוזניים.

הערה

 • במצבי אזור בסיסי, הגדרות הזמינות עבור [צילום: Sound recording/צילום: הקלטת שמע] הן [On/פועל] ו-[Off/כבוי]. הגדירו את [On/פועל] כדי לכוונן אוטומטית את רמת ההקלטה.
 • שמע מהמצלמה משודר לטלוויזיה בעת חיבור המצלמה לטלוויזיה ב-HDMI, למעט אם [Sound recording/הקלטת שמע] מוגדרת במצב [Off/כבוי]. במקרה של משוב מפלט שמע בטלוויזיה, הרחיקו את המצלמה מהטלוויזיה או הנמיכו את עוצמת הקול.
 • לא ניתן לכוונן את איזון עוצמת הקול בין ערוצי L/R (שמאל/ימין).
 • השמע מוקלט בקצב דגימה של ‏16‎-bit‎/48‎ kHz.

הקלטת שמע/רמת הקלטת שמע

 • Auto/אוט.

  רמת הקלטת השמע מותאמת באופן אוטומטי. בקרת הרמה האוטומטית מופעלת אוטומטית בתגובה לרמת השמע.

 • Manual/ידני

  ניתן להתאים את רמת הקלטת השמע לפי הצורך. כדי לכוונן את רמת הקלטת השמע, בחרו ב-[Rec. level/עוצמת ההקלטה], הביטו במד רמת השמע וסובבו במקביל את הגלגל גלגל שליטה מהירה עד להשגת הרמה הרצויה. התבוננו במחוון החזקת נתוני שיא (peak hold) וכווננו את הרמה באופן שמד הרמה יידלק מדי פעם מימין לסימן "12" (‎–‎12dB‎‏) עבור הצלילים החזקים ביותר. אם הוא חורג מ-"0", הצליל יתעוות.

 • Disable/הפסקה

  השמע לא יוקלט.

מסנן רוח

הגדירו את התכונה למצב [Auto/אוט.] כדי להפחית עיוותי שמע בצילום סצנות בחוץ עם רוחות חזקות. מופעל רק כאשר נעשה שימוש במיקרופון המובנה של המצלמה. הפעלת אפקט מסנן הרוח מפחיתה גם חלק מצלילי הבס הנמוכים.

הפחתת רעשי שמע

בעת הקלטה עם המיקרופון המובנה, תכונה זו מפחיתה את צלילי העדשה המכניים הנגרמים על ידי מיקוד אוטומטי, וכן רעש לבן.

 • Disable/הפסקה

  משבית הפחתת רעשי שמע.

 • Enable/הפעלה

  מפעיל הפחתת רעשי שמע.

 • High/גבוה

  מפחית רעשי שמע יותר מאשר במצב [Enable/הפעלה].

שימו לב

 • איכות השמע עשויה להשתנות בין המצבים [Enable/הפעלה] ו-[Disable/הפסקה].
 • מצב [High/גבוה] מפחית רעשי שמע יותר מאשר במצב [Enable/הפעלה], אך הוא עלול גם להשפיע יותר על איכות השמע.
 • יעילות הפחתת הרעשים משתנה מעדשה לעדשה.
 • הפחתת רעש לבן עשויה לגרום לרעש מסוים להיות מורגש יותר.
 • מומלץ לבצע קודם הקלטת ניסיון מכיוון שיעילות הפחתת רעשי השמע והשפעתה על איכות השמע עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום והסביבה.
 • כדי להפחית רעשי שמע בפלט האוזניות, כווננו את ההגדרה [Audio monitoring/ניטור שמע] ().