חיבור ל-EOS Utility

סעיף זה מתאר כיצד לחבר את המצלמה למחשב באמצעות Wi-Fi ולבצע פעולות של המצלמה באמצעות תוכנת EOS או תוכנה ייעודית אחרת. התקינו את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה במחשב לפני שתגדירו חיבור Wi-Fi.

לקבלת הוראות הפעלה במחשב, עיינו במדריך למשתמש של המחשב.

הפעלת המצלמה באמצעות EOS Utility

EOS Utility (תוכנת EOS) מאפשר לייבא תמונות מהמצלמה, לשלוט במצלמה, ולבצע פעולות נוספות.

שלבים במצלמה (1)

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: מחשבConnect to EOS Utility/הגדרות אלחוטיות: מחשבהתחבר ל-EOS Utility].

  • בחרו ב-[OK] כאשר מוצגת הודעה המעדכנת אתכם ש-[פונקציות תקשורת: Wi-Fi settings/פונקציות תקשורת: הגדרות Wi-Fi] הוגדרו במצב [Disable/הפסקה].
 2. בחרו ב-[OK].

  • מסך זה אינו מוצג אם הגדרת ה-Wi-Fi כבר מוגדרת במצב [Enable/הפעלה].
 3. בחרו ב-[Add a device to connect to/הוסף התקן שאליו יבוצע חיבור].

 4. בדקו שה-SSID (שם הרשת) והסיסמה נכונים.

  • בדקו שה-SSID (1) והPassword/סיסמה (2) שמוצגים במסך המצלמה נכונים.
  • כדי ליצור חיבור Wi-Fi דרך נקודת גישה, לחצו על הלחצן INFO. בצעו את ההוראות עבור שיטת החיבור שבה נעשה שימוש.
   • חיבור באמצעות WPS (, )
   • חיבור ידני לרשתות שזוהו ()
   • חיבור ידני על ידי ציון פרטי נקודת גישה ()

שלבים לביצוע במחשב (1)

 1. בחרו את ה-SSID, ולאחר מכן הזינו את הסיסמה.

  מסך המחשב (דוגמה)

שלבים במצלמה (2)

 1. בחרו ב-[OK].

  • תוצג ההודעה הבאה. "******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת ה-MAC של המצלמה שיש לחבר.

שלבים במחשב (2)

 1. הפעילו את EOS Utility.

 2. EOS Utility, לחצו על [Pairing over Wi-Fi/LAN/התאמה באמצעות Wi-Fi/LAN].

  • אם מוצגת הודעה הקשורה לחומת אש, בחרו ב-[Yes/כן].
 3. לחצו על [Connect/חיבור].

  • בחרו את המצלמה שתרצו לחבר, ולחצו על [Connect/חיבור].

שלבים במצלמה (3)

 1. התחברו ל-Wi-Fi.

  • בחרו ב-[OK].
  • הכיתוב [Wi-Fi on/‏Wi-Fi פועלת] יוצג במסך המצלמה ().

חיבור ה-Wi-Fi למחשב הושלם כעת.

מסך [Wi-Fi on/‏Wi-Fi פועלת]

 • Confirm Wi-Fi settings/אשר הגדרות Wi-Fi

  ניתן לבדוק את פרטי ההגדרות עבור חיבורי Wi-Fi.

 • Error details/פרטי שגיאה

  כאשר מתרחשות שגיאות בחיבור ה-Wi-Fi, ניתן לבדוק את פרטי השגיאה ().

 • Disconnect/התנתק

  ניתוק חיבור ה-Wi-Fi.

שימו לב

 • במקרה של ניתוק חיבור ה-Wi-Fi תוך כדי הקלטת וידאו מרחוק, יתרחשו הדברים הבאים:

  • כל הקלטת וידאו המתבצעת במצב הקלטת וידאו תימשך.
  • כל הקלטת וידאו המתבצעת במצב צילום תמונות סטילס תסתיים.
 • לא ניתן לצלם תמונות סטילס באמצעות המצלמה כאשר היא מוגדרת במצב הקלטת וידאו EOS Utility.
 • פונקציות מסוימות אינן זמינות בעת חיבור EOS Utility באמצעות Wi-Fi.
 • בצילום מרחוק, מהירות המיקוד האוטומטי עשויה להיות איטית יותר.
 • בהתאם למצב התקשורת, תצוגת התמונה או תזמון שחרור התריס עשויים להתעכב.
 • בעת צילום מרחוק ב-Live View, קצב העברת התמונה איטי יותר מאשר בעת חיבור באמצעות כבל ממשק. זה גורם לכך שתנועה של נושאי צילום לא תוצג בצורה חלקה.