התאמה אישית של פונקציות מיקוד אוטומטי

ניתן לכוונן את פונקציות המיקוד האוטומטי כך שיתאימו לסגנון הצילום או לנושא הצילום.

[מיקוד אוטומטי3]

עדיפות לשחרור עבור One-Shot AF‏ (מיקוד אוטומטי לצילום יחיד)

ניתן להגדיר האם לתת עדיפות למיקוד או לתזמון של שחרור התריס עבור One-Shot AF‏ (למעט בעת צילום עם תריס מגע).

 • [] Focus/מיקוד

  המצלמה לא תצלם לפני שמושג מיקוד. שימושי כשחשוב לכם להשיג מיקוד לפני צילום התמונה.

 • [] Release/שחרור

  מתן עדיפות לשחרור התריס על פני המיקוד. שימושי כשחשוב יותר לצלם את הרגע המדויק.

  שימו לב שבמצב זה המצלמה מצלמת גם אם לא הושג מיקוד בנושא הצילום.

פעולת העדשה כאשר המיקוד האוטומטי אינו זמין

ניתן להגדיר את פעולת העדשה שתבוצע כאשר לא ניתן להתמקד אוטומטית בנושא.

 • [ON] Continue focus search/המשך חיפוש מיקוד

  אם אי אפשר להתמקד באמצעות המיקוד האוטומטי, המצלמה תכוונן את העדשה כדי למצוא את המיקוד המדויק.

 • [OFF] Stop focus search/עצור חיפוש מיקוד

  אם המיקוד האוטומטי מופעל אבל הנושא רחוק או שלא ניתן להתמקד, המצלמה לא תנסה לכוונן את העדשה. זה מונע טשטוש של התמונה כתוצאה מהניסיון להתמקד כראוי.

שימו לב

 • שימוש במצב [Stop focus search/עצור חיפוש מיקוד] מומלץ בעת שימוש בעדשות סופר טלפוטו או עדשות אחרות בעלות טווח מיקוד נרחב, מכיוון הוא מונע עיכובים משמעותיים כתוצאה מחיפוש המיקוד המדויק אם העדשה מאוד לא ממוקדת. שימו לב שאם המצלמה תקבע שאי אפשר להתמקד אוטומטית בנושא הצילום, תהליך המיקוד האוטומטי ייעצר ויהיה עליכם לכוונן ידנית את המיקוד כדי לקרב אותו לפני שתנסו שוב לבצע מיקוד אוטומטי.

הפעלת אלומת עזר למיקוד אוטומטי

ניתן להפעיל או להשבית את הפעלת אלומת עזר למיקוד אוטומטי או Speedlite עבור מצלמות EOS.

 1. בחרו ב-[מיקוד אוטומטי: AF-assist beam firing/מיקוד אוטומטי: אלומת העזר למיקוד אוטומטי].

 2. בחרו אפשרות.

  • [ON]‏ Enable/הפעלה

   מאפשר הפעלת אלומת העזר למיקוד אוטומטי, לפי הצורך.

  • [OFF]‏ Disable/הפסקה

   משבית את הפעלת אלומת העזר למיקוד אוטומטי. הגדירו אפשרות זו אם אתם מעדיפים לא להפעיל את אלומת העזר למיקוד אוטומטי.

  • [LED]‏ LED AF assist beam only/תאורת עזר LED למיקוד אוטומטי בלבד

   מאפשר להפעיל אלומת עזר של תאורת לד למיקוד אוטומטי במבזקי Speedlite המצוידים בתכונה זו, כאשר יחידות המבזק הללו מחוברות. אם ל-Speedlite שלכם אין תאורת לד, אלומת עזר למיקוד אוטומטי של המצלמה תופעל במקום זאת.

שימו לב

 • הפעלת אלומת עזר למיקוד אוטומטי: של Speedlite מושבתת כאשר הפונקציה המותאמת אישית [מיקוד אוטומטי: AF-assist beam firing/מיקוד אוטומטי: אלומת העזר למיקוד אוטומטי] של ה-Speedlite מוגדרת במצב [Disable/הפסקה].

[מיקוד אוטומטי4]

הגבלת אזורי מיקוד אוטומטי

ניתן להגביל את אזורי המיקוד האוטומטי הזמינים לאזורים שבהם אתם משתמשים בדרך כלל. בחרו אזורי מיקוד אוטומטי זמינים ולחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לסמן [סימון] אותם. בחרו ב-[OK] כדי להשלים את ההגדרה. לפרטים על אזורי מיקוד אוטומטי, ראו אזור מיקוד אוטומטי.

שימו לב

 • לא ניתן לנקות את הסימון [סימון] מכל הפריטים בו זמנית.

הערה

 • כוכבית מימין ל-[מיקוד אוטומטי: Limit AF areas/מיקוד אוטומטי: הגבל אזורי מיקוד אוטומטי] מציינת שהגדרת ברירת המחדל שונתה.

נקודות מיקוד אוטומטי המקושרות לכיוון

ניתן להגדיר אזורים/נקודות מיקוד אוטומטי נפרדים או מיקומי נקודת מיקוד אוטומטי נפרדים לצילום אנכי ואופקי.

 • [נקודת AF המקושרות לכיוון] Same for both vert/horiz/זהה לאנכי/אופקי

  אותן נקודות מיקוד אוטומטי או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) בתוך אותם אזורי מיקוד אוטומטי משמשות הן לצילומים אנכיים והן לצילומים אופקיים.

 • [נקודת AF המקושרות לכיוון] Separate AF pts: Area+pt/נקודות מיקוד אוטומטי נפרדות: אזור+נק.

  ניתן להגדיר סוגים נפרדים של אזורי AF או נקודות מיקוד אוטומטי נפרדות או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) עבור כל כיוון של המצלמה ((1) אופקי, (2) אנכי עם מאחז (גריפ) המצלמה כלפי מעלה, (3) אנכי עם מאחז (גריפ) המצלמה כלפי מטה ()).

  אפשרות זו שימושית בעת מעבר לסוגים אחרים של אזורי מיקוד אוטומטי או מיקומים של נקודות מיקוד אוטומטי או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) באופן אוטומטי בהתבסס על כיוון המצלמה.

  אזורי מיקוד אוטומטי ונקודות מיקוד אוטומטי או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) שתקצו לכל אחד משלושת כיווני המצלמה יישמרו.

 • [נקודת AF המקושרות לכיוון] Separate AF pts: Pt only/נקודות AF נפרדות: נק. בלבד

  ניתן להגדיר נקודות מיקוד אוטומטי או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) עבור כל כיוון של המצלמה ((1) אופקי, (2) אנכי עם מאחז (גריפ) המצלמה כלפי מעלה, (3) אנכי עם מאחז (גריפ) המצלמה כלפי מטה). אפשרות זו שימושית בעת מעבר למיקומים אחרים של נקודות מיקוד אוטומטי או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) באופן אוטומטי בהתבסס על כיוון המצלמה.

  מיקומים של נקודות מיקוד אוטומטי או מסגרות Zone AF (מיקוד אוטומטי אזורי) שתקצו לכל אחד משלושת כיווני המצלמה יישמרו.

שימו לב

 • הגדרת ברירת המחדל של [Same for both vert/horiz/זהה לאנכי/אופקי] תשוחזר אם תבחרו ב-[Basic settings/הגדרות בסיסיות] ב-[הגדרה: Reset camera/הגדרה: אפס מצלמה] (). ההגדרות עבור הכיוונים (1)-(3) מנוקות, והאפשרות שנבחרה לאזור המיקוד האוטומטי הופכת ל-[Whole area AF/מיקוד אוטומטי של אזור שלם].
 • ייתכן שההגדרה תימחק אם תחליפו עדשות.

הגבלת נושא לגילוי

ניתן להגביל לפי בחירתכם את האפשרויות שניתן להגדיר ב-[מיקוד אוטומטי: Subject to detect/מיקוד אוטומטי: אובייקט לזיהוי]. בחרו אפשרות שתרצו שלא תיכלל ברשימה ולחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להסיר אותה [סימון]. בחרו ב-[OK] כדי להשלים את ההגדרה.

שימו לב

 • לא ניתן לנקות את הסימון [סימון] מכל הפריטים בו זמנית.

הערה

 • כוכבית מימין ל-[מיקוד אוטומטי: Limit subject to detect/מיקוד אוטומטי: הגבל אובייקט לזיהוי] מציינת שהגדרת ברירת המחדל שונתה.

זיהוי עין שמאל/ימין

ניתן להגביל לפי בחירתכם את האפשרויות שניתן להגדיר ב-[מיקוד אוטומטי: Eye detection/מיקוד אוטומטי: זיהוי עיניים]. בחרו אפשרות שתרצו שלא תיכלל ברשימה ולחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להסיר אותה [סימון]. בחרו ב-[OK] כדי להשלים את ההגדרה.

שימו לב

 • לא ניתן לנקות את הסימון [סימון] מכל הפריטים בו זמנית.

הערה

 • כוכבית מימין ל-[מיקוד אוטומטי: ⁦L/R eye detection⁩/מיקוד אוטומטי: זיהוי עין שמ./ימ.] מציינת שהגדרת ברירת המחדל שונתה.

[מיקוד אוטומטי6]

MF אלקטרוני כל הזמן

ניתן להתאים אישית הפעלה של כוונון מיקוד ידני באמצעות טבעת המיקוד האלקטרונית בעת חיבור עדשות מסוימות. בדקו באתר האינטרנט של Canon אם קיימות עדשות תואמות ().

 • Disable/הפסק

  פעולת כוונון המיקוד הידני נקבעת על-ידי ההגדרה [Lens electronic MF/מיקוד ידני אלקט. של העדשה].

 • Enable/הפעל

  כוונון מיקוד ידני זמין בכל פעם שניתן לבצע פעולות במצלמה.

מיקוד ידני (MF) אלקטרוני של העדשה

עבור עדשות המצוידות מיקוד ידני אלקטרוני, ניתן לציין כיצד ייעשה שימוש בכוונון מיקוד ידני במצב מיקוד אוטומטי לצילום יחיד.

 • [] Disable after One-Shot/הפסק לאחר One-Shot

  כוונון המיקוד הידני יושבת לאחר פעולת המיקוד האוטומטי.

 • [] One-Shot→enabled/‏One-Shot←מאופשר

  לאחר פעולת המיקוד האוטומטי, ניתן להמשיך ללחוץ חצי לחיצה על כפתור הצילום ולכוונן את המיקוד באופן ידני.

 • [] One-Shot→enabled (magnify)/‏One-Shot←מאופשר (הגדל)

  לאחר פעולת המיקוד האוטומטי, ניתן להמשיך ללחוץ חצי לחיצה על כפתור הצילום ולכוונן את המיקוד באופן ידני. ניתן להגדיל את האזור שבמיקוד ולכוונן את המיקוד באופן ידני על ידי סיבוב טבעת המיקוד של העדשה.

 • [] Disable in AF mode/הפסק במצב מיקוד אוטומטי

  כוונון מיקוד ידני משובת כאשר מתג מצב המיקוד של העדשה מוגדר במצב AF.

שימו לב

 • ייתכן שבמצב [One-Shot→enabled (magnify)/‏One-Shot←מאופשר (הגדל)] התצוגה לא תוגדל גם אם תסובבו את טבעת המיקוד של העדשה תוך כדי חצי לחיצה על כפתור הצילום מייד לאחר צילום. במצב כזה, תוכלו להגדיל את התצוגה על ידי שחרור כפתור הצילום, המתנה להופעת הסמל [הגדלה או הקטנה], ולאחר מכן ללחוץ חצי לחיצה על כפתור הצילום תוך כדי סיבוב טבעת המיקוד של העדשה.

הערה

 • לפרטים על מפרט המיקוד הידני של העדשה שלכם, עיינו בהוראות השימוש של העדשה.

שימוש כטבעת מיקוד או שליטה

החלפה מבוססת תפריט של הפונקציונליות של טבעת המיקוד/שליטה של העדשה.

שימו לב

 • הגדרה זו זמינה בעת שימוש בעדשות עם טבעת מיקוד/שליטה משולבת אך ללא מתג למעבר בין התכונות הללו.
 • שימוש כטבעת מיקוד

  הטבעת פועלת כטבעת מיקוד.

 • שימוש כטבעת שליטה

  הטבעת פועלת כטבעת שליטה.

הערה

 • כדי להגביל את [מיקוד אוטומטי: Focus mode/מיקוד אוטומטי: מצב מיקוד] ל-[AF] בעת בחירה באפשרות [Use as control ring/השתמש כטבעת בקרה], לחצו על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי וסמנו ב-[סימון] את [Focus mode is AF when used as a control ring/מצב המיקוד הוא מיקוד אוטומטי בעת שימוש כטבעת בקרה].
 • ניתן גם לבצע את ההחלפה באמצעות מסך השליטה המהירה, אם הוא מותאם אישית באמצעות [צילום: Customize Quick Controls/צילום: הת. אישית של בקרות מהי.] ().

סיבוב טבעת המיקוד

ניתן להפוך את כיוון הסיבוב טבעת המיקוד של עדשת RF כדי להתאים את ההגדרות.

 • [] Normal/רגיל
 • [] Reverse direction/כיוון הפוך

רגישות טבעת המיקוד של עדשות RF

ניתן להגדיר את הרגישות של טבעת המיקוד של עדשת RF.

 • [] Varies with rotation speed/משתנה עם מהירות הסיבוב

  רגישות טבעת המיקוד משתנה בהתאם למהירות הסיבוב.

 • [] Linked to rotation degree/מקושר לזווית הסיבוב

  מיקום המוקד מותאם על פי מידת הסיבוב, ללא קשר למהירות הסיבוב.

[מיקוד אוטומטי2] (בהקלטת וידאו)

Movie Servo AF עבור וידאו

ניתן להגדיר את מהירות המיקוד האוטומטי ואת תנאי ההפעלה עבור Servo AF לווידאו. הפונקציה מופעלת בעת שימוש בעדשה התומכת במעבר מיקוד איטי במהלך הקלטת וידאו*.

 • When active/כאשר פעיל

  ניתן להגדיר את [Always on/פועל תמיד] כדי שמהירות המיקוד האוטומטי תופעל בכל זמן עבור הקלטת וידאו (לפני ובמשך הקלטת וידאו), או להגדיר את [During shooting/במהלך צילום] כדי שמהירות המיקוד האוטומטי תופעל רק במהלך הקלטת וידאו.

 • AF speed/מהירות המיקוד האוטומטי

  ניתן לכוונן את מהירות המיקוד האוטומטי (מהירות מעבר המיקוד) ממהירות רגילה (0) לאיטית (אחת מתך שבע רמות) או מהירה (אחת מתוך שתי רמות) כדי להשיג את האפקט הרצוי לווידאו שלכם.

* עדשות התומכות במעבר מיקוד איטי במהלך הקלטת וידאו

עדשות USM ו-STM שהושקו בשנת 2009 ולאחר מכן תואמות. לפרטים, עיינו באתר האינטרנט של Canon ().

שימו לב

 • בעדשות מסוימות, ייתכן שהמהירות לא תשתנה גם אם תכווננו את מהירות המיקוד האוטומטי.

הערה

 • כאשר התכונה אינה פעילה, פעילותה זהה להגדרת [AF speed/מהירות מיקוד אוטומטי] במצב [Standard/רגיל (0)].
 • כוכבית "*" מימין ל-[מיקוד אוטומטי: Movie Servo AF speed/מיקוד אוטומטי: מה. מנ. servo של AF בווידאו] מציינת שהגדרת ברירת המחדל שונתה.

רגישות המעקב של Movie Servo AF‏ (AF עוקב לווידאו)

ניתן להתאים את רגישות המעקב (לאחת משבע רמות), המשפיעה על יכולת התגובה לסטייה של הנושא מנקודת המיקוד האוטומטי במהלך שימוש ב- Movie Servo AF, כגון כאשר אובייקטים מסוימים מפריעים לנקודות המיקוד האוטומטי או כאשר אתם מבצעים מעקב אופקי (פאנינג).

הפונקציה זמינה כאשר [מיקוד אוטומטי: Movie Servo AF/‏מיקוד אוטומטי: servo של AF וויד.] מוגדר במצב [Enable/הפעלה].

 • Locked on/נעול מצב פועל: –1/‎–2/‎–3

  בשימוש בהגדרה זו, פחות סביר שהמצלמה תעבור להתמקד בנושא אחר כאשר הנושא הראשי מתרחק מנקודת המיקוד האוטומטי. ככל שההגדרה קרובה יותר לסמל המינוס (–), כך פחות סביר שהמצלמה תעקוב אחר נושא אחר. תכונה זו יעילה כאשר אתם רוצים למנוע מצב שבו נקודות המיקוד האוטומטי יעברו במהירות להתמקד במשהו אחר במקום בנושא הרצוי כאשר אתם מבצעים מעקב אופקי (פאנינג) או כאשר מכשולים מצטלבים עם נקודות המיקוד האוטומטי.

 • Responsive/תגובתי: ‎+1/+2/+3

  הגדרה זו משפרת את יכולת התגובה של המצלמה בעת מעקב אחר נושא צילום שמכסה את נקודת המיקוד האוטומטי. ככל שההגדרה קרובה יותר לסמל הפלוס (+) המצלמה תגיב בצורה טובה יותר. תכונה זו יעילה כדי להמשיך לעקוב אחר נושא בתנועה כאשר המרחק שלו מהמצלמה משתנה או כדי להתמקד במהירות בנושא אחר.

הערה

 • כאשר התכונה אינה פעילה, פעילותה זהה להגדרתה ב-[0].