מחיקת תמונות

ניתן לבחור ולמחוק תמונות לא רצויות בנפרד או את כולן ביחד. תמונות מוגנות () לא יימחקו.

שימו לב

 • לא ניתן לשחזר תמונה שנמחקה. ודאו שאינכם זקוקים לתמונה לפני שתמחקו אותה. מומלץ להגן על התמונות שלכם כדי למנוע מחיקה בטעות.

מחיקת תמונות בנפרד

 1. לחצו על הלחצן צפייה.

 2. בחרו את התמונה שתרצו למחוק.

  • סובבו את הגלגל גלגל שליטה מהירה כדי לבחור את התמונה שתרצו למחוק.
 3. לחצו על הלחצן מחיקה.

 4. מחקו את התמונות.

  תמונות JPEG/HEIF/RAW או סרטי וידאו

  • בחרו ב-[Erase/מחק].

  תמונות RAW+JPEG/RAW+HEIF

  • בחרו אפשרות.
  • סדרות של תמונות שצולמו במצבי צילום ממונע [צילום רציף במהירות גבוהה פלוס], [צילום רציף במהירות גבוהה], או [צילום רציף במהירות נמוכה] נמחקות כשבוחרים באפשרות [Erase scene including image/מחק סצנה כולל תמונה] במהלך צפייה.

בחירת תמונות מרובות ([סימון]) למחיקה ביחד

ניתן לסמן כמה תמונות כדי למחוק את כולן בבת אחת.

 1. בחרו ב-[צפייה: Erase images/צפייה: מחק תמונות].

 2. בחרו ב-[Select and erase images/בחר ומחק תמונות].

 3. בחרו תמונה.

  • סובבו את הגלגל גלגל שליטה מהירה כדי לבחור תמונה למחיקה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונה אחרת למחיקה, חזרו על שלב 3.
  • לחצו על הלחצן MENU.
 4. מחקו את התמונות.

  • בחרו ב-[OK].

בחרו את טווח התמונות שמיועדות למחיקה

כאשר התמונות מוצגות בתצוגת אינדקס, בחרו את התמונה הראשונה והתמונה האחרונה שבטווח כדי למחוק בבת אחת את כל התמונות שבטווח שנבחר.

 1. בחרו ב-[Select range/בחר טווח].

  • בתפריט [צפייה: Erase images/צפייה: מחק תמונות], בחרו ב-[Select range/בחר טווח].
 2. בחרו את טווח התמונות.

  • בחרו את התמונה הראשונה (נקודת ההתחלה).
  • לאחר מכן, בחרו את התמונה האחרונה (נקודת הסיום). הסימון [סימון] יתווסף לכל התמונות בטווח שבין התמונה הראשונה לאחרונה.
  • כדי לבחור תמונה אחרת למחיקה, חזרו על שלב 2.
 3. לחצו על הלחצן MENU.

 4. מחקו את התמונות.

  • בחרו ב-[OK].

מחיקת כל התמונות בתיקייה או בכרטיס

ניתן למחוק בבת אחת את כל התמונות שבתיקייה או בכרטיס.

 • בבחירה ב-[All images in folder/כל התמונות בתיקייה] או [All images on card/כל התמונות בכרטיס] בתפריט [צפייה: Erase images/צפייה: מחק תמונות], כל התמונות שבתיקייה או בכרטיס יימחקו.
 • אם הגדרתם תנאי חיפוש באמצעות [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] (), האפשרות תשתנה ל-[All found images/כל התמונ. שנמצאו].
 • אם תבחרו ב-[All found images/כל התמונ. שנמצאו], כל התמונות שסוננו לפי תנאי החיפוש יימחקו.

הערה

 • כדי למחוק את כל התמונות, כולל תמונות מוגנות, אתחלו את הכרטיס ().