הפחתת רעשים בחשיפה ארוכה

ניתן להפחית רעשים כגון נקודות אור או פסים שנוטים להופיע כאשר מצלמים בחשיפות ארוכות במהירות תריס של שנייה אחת ומטה.

 1. בחרו ב-[צילום: Long exp. noise reduction/צילום: חשיפה ארוכה עם הפחתת רעשים].

 2. הגדירו אפשרות הפחתה.

  • Auto/אוט.

   בתמונות שנחשפות למשך שנייה אחת או יותר, הפחתת הרעש מתבצעת באופן אוטומטי אם מזוהה רעש אופייני לחשיפות ארוכות. הגדרה זו יעילה מספיק בדרך כלל.

  • Enable/הפעלה

   הפחתת רעשים מתבצעת עבור כל התמונות שנחשפות למשך שנייה אחת או יותר. ההגדרה [Enable/הפעלה] עשויה להפחית רעשים שלא ניתן לזהות באמצעות ההגדרה [Auto/אוט.].

שימו לב

 • כאשר האפשרויות [Auto/אוט.] או [Enable/הפעלה] מוגדרות, ייתכן שהזמן שיידרש להפחתת הרעשים לאחר הצילום יהיה זהה לזה של החשיפה לצילום.
 • שימוש בהגדרה [Enable/הפעלה] עשוי לגרום לתמונות מגורענות יותר בהשוואה לשימוש בהגדרות [Disable/הפסקה] או [Auto/אוט.].
 • בזמן הפחתת הרעשים יופיע הכיתוב [BUSY] ומסך הצילום לא יוצג עד לאחר סיום העיבוד, ואז תוכלו לחדש את הצילום.