הנחיות בנוגע לתקשורת אלחוטית

אם קצב השידור יורד, החיבור מתנתק או מתרחשות בעיות אחרות בעת שימוש בפונקציות התקשורת האלחוטית, נסו את הפעולות המתקנות הבאות:

המרחק בין המצלמה לטלפון החכם

אם המצלמה רחוקה מדי מהטלפון החכם, ייתכן שלא ייווצר חיבור Wi-Fi גם כאשר חיבור Bluetooth אפשרי. במקרה כזה, קרבו את המצלמה ואת הטלפון החכם זה לזה, ולאחר מכן התחברו ל-Wi-Fi.

מיקום ההתקנה של אנטנת נקודת הגישה

  • בעת שימוש בתוך הבית, התקינו את המכשיר בחדר שבו אתם משתמשים במצלמה.
  • התקינו את המכשיר במקום שבו אנשים או אובייקטים אינם חוצצים בין המכשיר למצלמה.

מכשירים אלקטרוניים בקרבת מקום

אם קצב שידור ה-Wi-Fi יורד בגלל ההשפעה של המכשירים האלקטרוניים הבאים, הפסיקו להשתמש בהם או התרחקו מהמכשירים כדי לשדר תקשורת.

  • המצלמה משתמשת בתקשורת Wi-Fi בתקן IEEE 802.11b/g/n עם גלי רדיו בתדר של 2.4 GHz. מסיבה זו, קצב שידור ה-Wi-Fi יורד אם יש בקרבת מקום מכשירי Bluetooth, תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים, מיקרופונים, טלפונים חכמים, מצלמות אחרות או מכשירים דומים הפועלים על אותה רצועת תדרים.

אמצעי זהירות לשימוש במספר מצלמות

  • בעת חיבור מספר מצלמות לנקודת גישה אחת באמצעות Wi-Fi, ודאו שכתובות ה-IP של המצלמות שונות זו מזו.
  • כאשר מספר מצלמות מחוברות לנקודת גישה אחת באמצעות Wi-Fi, קצב השידור יורד.
  • כאשר ישנן מספר נקודות גישה בתקן IEEE 802.11b/g/n (בתדר 2.4 GHz), השאירו מרווח של חמישה ערוצים בין כל ערוץ Wi-Fi כדי להפחית הפרעות של גלי רדיו. לדוגמה, השתמשו בערוצים 1, 6 ו-11, ערוצים 2 ו-7 או ערוצים 3 ו-8.