סיבוב תמונות סטילס

ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לסובב את התמונה המוצגת לכיוון הרצוי.

 1. בחרו ב-[צפייה: Rotate stills/צפייה: סובב סטילס].

 2. בחרו את התמונה שתרצו לסובב.

  • סובבו את הגלגל גלגל שליטה מהירה כדי לבחור את התמונה.
 3. סובבו את התמונה.

  • בכל לחיצה על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה, התמונה תסתובב בכיוון השעון בסדר הבא: 90° → 270° → 0°.
  • כדי לסובב תמונה נוספת, חזרו על שלבים 2 ו-3.

הערה

 • אם תגדירו את [הגדרה: Auto rotate/הגדרה: סיבוב אוט.] במצב [On/פועל] () לפני שתצלמו תמונות, לא תצטרכו לסובב את התמונה באמצעות פונקציה זו.
 • אם התמונה שסובבתם אינה מופיעה מסובבת בעת הצפייה בתמונה, הגדירו את [הגדרה: Auto rotate/הגדרה: סיבוב אוט.] למצב [On/פועל].
 • לא ניתן לסובב סרטי וידאו.