נעילה רב תכליתית

הגדירו את פקדי המצלמה שתרצו לנעול כאשר הנעילה הרב תכליתית מופעלת. הנעילה מסייעת למנוע שינוי הגדרות בטעות.

  1. בחרו ב-[הגדרה: Multi function lock/הגדרה: נעילת תפקודים רבים].

  2. בחרו את פקדי המצלמה שתרצו לנעול.

    • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להוסיף סימון [סימון].
    • בחרו ב-[OK].
    • הגדרת מתג הנעילה החשמלית/רב-תכליתית למצב נעילה רב תכליתית נועלת את פקדי המצלמה שנבחרו [סימון].

הערה

  • כוכבית "*" מימין ל-[הגדרה: Multi function lock/הגדרה: נעילת תפקודים רבים] מציינת שהגדרת ברירת המחדל שונתה.