פעולות תפריט והגדרות

 1. (1) לחצן MENU
 2. (2) לחצן INFO
 3. (3) מסך
 4. (4) לחצני הכיוונים
 1. (5) לחצן שליטה/הגדרה מהירה
 2. (6) גלגל שליטה מהירה
 3. (7) גלגל ראשי

מסך התפריט של האזור הבסיסי

במצבי האזור הבסיסי, מספר לשוניות ופריטי תפריט אינם מוצגים.

מסך התפריט של האזור היצירתי

 1. (1) לשוניות ראשיות
 2. (2) לשוניות משניות
 3. (3) פריטי תפריט
 4. (4) צילום: צילום
 5. (5) מיקוד אוטומטי: מיקוד אוטומטי
 6. (6) צפייה: צפייה
 1. (7) פונקציות תקשורת: פונקציות תקשורת
 2. (8) הגדרה: הגדרה
 3. (9) פונקציות בהתאמה אישית: פונקציות בהתאמה אישית
 4. (10) התפריט שלי: התפריט שלי
 5. (11) הגדרות תפריט

תהליך הגדרת תפריט

 1. הצגת מסך התפריט.

  • לחצו על הלחצן MENU כדי להציג את מסך התפריט.
 2. בחרו לשונית.

  • לחצו על הלחצן INFO כדי לעבור בין הלשוניות הראשיות (קבוצה של פונקציות).
  • סובבו את הגלגל גלגל ראשי כדי לבחור לשונית משנית.
 3. בחרו פריט.

  • סובבו את הגלגל גלגל שליטה מהירה כדי לבחור פריט, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
 4. בחרו אפשרות.

  • סובבו את הגלגל גלגל שליטה מהירה כדי לבחור אפשרות.
  • ההגדרה הנוכחית מסומנת בכחול.
 5. הגדירו את האפשרות.

  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להשלים את ההגדרה.
 6. צאו מההגדרה.

  • לחצו על הלחצן MENU כדי לחזור למצב המתנה לצילום.

הערה

 • תיאורי פונקציות התפריט המוצגים כאן מופיעים לאחר לחיצה על הלחצן MENU כדי להציג את מסך התפריט.
 • ניתן גם לבצע את פעולות התפריט על ידי הקשה על מסך התפריט או שימוש ב-לחצני הכיוונים.
 • כדי לבטל את הפעולה, לחצו על הלחצן MENU.

פריטי תפריט מעומעמים

לדוגמה: כאשר מוגדר צילום יחיד במצב צילום ממונע

לא ניתן להגדיר פריטי תפריט מעומעמים. פריט התפריט מופיע מעומעם (אפור) אם הגדרה של פונקציה אחרת עוקפת אותו.

ניתן לראות את הפונקציה העוקפת על ידי בחירת פריט התפריט המעומעם ולחיצה על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.

אם תבטלו את הגדרת הפונקציה העוקפת, פריט התפריט המעומעם יהפוך לניתן להגדרה.

שימו לב

 • ייתכן שלא ניתן יהיה לראות את הפונקציה העוקפת של פריטי תפריט מעומעמים מסוימים.

הערה

 • ניתן לאפס את פונקציות התפריט להגדרות ברירת המחדל שלהן על ידי בחירה ב-[Basic settings/הגדרות בסיסיות] ב-[הגדרה: Reset camera/הגדרה: אפס מצלמה] ().