קצב פריימים גבוה

ניתן להקליט וידאו בקצב פריימים גבוה של 179.82/150.00/119.88/100.00 fps. אפשרות זו היא אידאלית להקלטת וידאו לצפייה בהילוך איטי.

 • סרטי הווידאו מוקלטים באיכויות Full HD179.8 fpsIPB (סטנדרטית), Full HD150.0 fpsIPB (סטנדרטית), Full HD119.9 fpsIPB (סטנדרטית), או Full HD100.0 fpsIPB (סטנדרטית).
 • בסרטי וידאו בקצב פריימים גבוה לא ניתן להקליט צליל.
 • בכל שנייה במהלך הקלטת הווידאו, תצוגת קוד הזמן מתקדמת באופן הבא:
  • כאשר ההגדרה היא 119.88/100.00 fps: 4 שניות
  • כאשר ההגדרה היא 179.82/150.00 fps: 6 שנ'
 • מכיוון שסרטי וידאו בקצב פריימים גבוה מוקלטים כקובצי וידאו של 29.97/25.00 fps, הם מופעלים באופן הבא.
  • כאשר ההגדרה היא 119.88/100.00 fps: צפייה בהילוך איטי במהירות 1/4
  • כאשר ההגדרה היא 179.82/150.00 fps: צפייה בהילוך איטי במהירות 1/6

שימו לב

 • הנחיות בעת הגדרת [High Frame Rate/קצב מסגרות גבוה: Enable/הפעלה]

 • קודי הזמן אינם מוקלטים כאשר האפשרות [Count up/ספירה עולה] מוגדרת במצב [Free run/ספירה חופשית] ב-[צילום: Time code/צילום: קוד זמן] ().
 • בדקו את ההגדרה של [צילום: Movie rec. size/צילום: גודל הקלטת הווידאו] אם החזרתם את ההגדרה למצב [Disable/הפסקה].
 • המסך עשוי להבהב בעת צילום וידאו בקצב פריימים גבוה תחת מקור אור כגון תאורת פלורסנט או לד.
 • בעת התחלה או הפסקה של הקלטת וידאו בקצב פריימים גבוה, הווידאו אינו מתעדכן והפריים נעצר לרגע. שימו לב לכך בעת הקלטת וידאו למכשירים חיצוניים באמצעות HDMI.
 • קצב הפריימים של הווידאו המוצג על המסך בעת צילום סרט בקצב פריימים גבוה שונה מקצב הפריימים של הווידאו שהוקלט.
 • לא ניתן להשתמש באוזניות (לא נשמע צליל).
 • קצב הפריימים של פלט וידאו HDMI הוא 59.94 fps או 50.00 fps.
 • החלק הפנימי של המצלמה עלול להתחמם ולכן ייתכן שמשך ההקלטה הזמין יהיה קצר יותר לאחר צפייה ממושכת בווידאו או הצגת תמונות.