פיצוי חשיפה ידני

פיצוי חשיפה יכול להבהיר (חשיפה מוגברת) או להכהות (חשיפה מופחתת) את החשיפה הרגילה שנקבעה על ידי המצלמה.

פיצוי חשיפה זמין במצבים Fv, P, Tv, Av, ו-M.

לפרטים על פיצוי חשיפה כאשר מצב M ו-ISO אוטומטי מוגדרים ביחד, ראו M: חשיפה ידנית, וראו Fv: חשיפה אוטומטית עם עדיפות גמישה עבור מצבFv.

 1. בדקו את החשיפה.

  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום ובדקו את מחוון רמת החשיפה.
 2. הגדירו את כמות הפיצוי.

  חשיפה מוגברת, כדי להבהיר תמונות

  חשיפה מופחתת, כדי להכהות תמונות

  • הגדירו אותה על ידי התבוננות במסך בעת סיבוב הגלגל גלגל שליטה מהירה.
  • הסמל [פיצוי חשיפה] מוצג כדי לציין פיצוי חשיפה.
 3. צלמו את התמונה.

  • כדי לבטל את פיצוי החשיפה, החזירו את רמת החשיפה [רמת חשיפה] לאינדקס החשיפה הרגיל ([אינדקס חשיפה רגילה]).

שימו לב

 • אם [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] () מוגדר לערך שונה מ-[Disable/הפסקה], התמונה יכולה בכל זאת להיראות בהירה גם אם הוגדר פיצוי חשיפה מופחת כדי להכהות את התמונות.

הערה

 • כמות פיצוי החשיפה נשמרת גם לאחר העברת מתג ההפעלה למצב כיבוי.