Moduri bliţ personalizat

Bliţul Speedlite poate fi folosit cu setări pentru moduri bliţ şi funcţii wireless pe care le înregistraţi înainte.

Notă

 • În mod implicit, modurile bliţ personalizat sunt după cum urmează.

  • C1: ETTL
  • C2: ETTL
  • C3: Declanşare grup, setaţi ca transmiţător
 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Mod bliţ personalizat 1, Mod bliţ personalizat 2 sau Mod bliţ personalizat 3, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Descrierile de lângă Mod bliţ personalizat 1Mod bliţ personalizat 3 sunt diferite în funcţie de setările înregistrate.

Înregistrare Moduri bliţ personalizat

Puteţi înregistra setările curente ale bliţului Speedlite, precum funcţiile generale ale bliţului, Funcţiile personalizate (exceptând C.Fn-00) () şi Funcţii personale () ca moduri de bliţ personalizate atribuite la modurile Mod bliţ personalizat 1Mod bliţ personalizat 3.

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Selectaţi Mod bliţ personalizat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Mod bliţ personalizat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Alegeţi un mod bliţ personalizat unde să înregistraţi setările.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta C1 înregistrat, C2 înregistrat sau C3 înregistrat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 4. Înregistraţi elementele dorite.

  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK, apoi apăsaţi pe joystick direct.

Anulare actualizare automată

Dacă schimbaţi o setare în timp ce fotografiaţi în modul bliţ personalizat, acesta poate fi actualizat în mod automat cu noile setări. În mod implicit, această funcţie este activată (Bifă).

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Selectaţi Mod bliţ personalizat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Mod bliţ personalizat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Selectaţi Setări Mod bliţ personalizat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Setări Mod bliţ personalizat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 4. Selectaţi Actualizare automată setat (bifat).

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Actualizare automată setat (bifat), apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Afişajul se schimbă apoi la Actualizare automată setat.

Ştergere Moduri bliţ personalizat înregistrate

Pe ecranul de la pasul 3 în Înregistrare Moduri bliţ personalizat, selectaţi modul bliţ personalizat pentru care vreţi să resetaţi (C1 şters, C2 şters sau C3 şters). Funcţiile generale ale bliţului, Funcţiile personalizate (exceptând C.Fn-00) () şi Funcţii personale () sunt şterse.

Corelare cu moduri fotografiere aparat

Modurile bliţ personalizat pot fi folosite împreună cu moduri fotografiere personalizate de pe aparat. Pentru instrucţiuni pentru aparat, consultaţi manualul de instrucţiuni al aparatului.

Modurile bliţ disponibile diferă în funcţie de modul de fotografiere al aparatului. [Măsurare bliţ E-TTL II], [Bliţ manual] şi [MULTI bliţ (stroboscopic)] sunt disponibile în modurile AE prioritate flexibilă, Program AE, AE prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală şi Bulb (Bulb) (Zonă creativă). Când aparatul este într-un mod de fotografiere Personalizat (Mod bliţ personalizat 1Mod bliţ personalizat 3), bliţul Speedlite trece la modul bliţ Personalizat corespunzător.

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Selectaţi Mod bliţ personalizat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Mod bliţ personalizat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Selectaţi Setări Mod bliţ personalizat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Setări Mod bliţ personalizat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 4. Selectaţi Corelare mod fotografiere aparat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Corelare mod fotografiere aparat, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Afişajul se schimbă apoi la Corelare mod fotografiere aparat (bifat).

Atenţie

 • Când rolul receptorului este înregistrat într-un mod bliţ Personalizat, acel mod nu poate fi corelat cu moduri de fotografiere de pe aparat.

Notă

 • Modurile bliţ personalizate sunt corelate doar cu modurile aparatului când bliţul Speedlite este folosit cu aparate care au moduri fotografiere personalizate.
 • Sunt corelate modurile personalizate şi modurile bliţ cu acelaşi număr. Când este folosit cu aparate fără mod de fotografiere personalizat Mod bliţ personalizat 3, modul bliţ Personalizat pentru bliţul Speedlite Mod bliţ personalizat 3 nu este disponibil.
 • Când modurile bliţului Speedlite sunt corelate cu moduri de fotografiere ale aparatului, simbolurile pentru mod bliţ (Mod bliţ personalizat 1, Mod bliţ personalizat 2 şi Mod bliţ personalizat 3) sunt afişate cu o linie punctată şi nu pot fi selectate.