Ghid de depanare

Remediaţi problemele bliţului Speedlite aşa cum este descris în această secţiune. Dacă problema persistă, contactaţi un centru service Canon.

Probleme cu alimentarea

Bateriile nu pot fi încărcate cu încărcătorul.

 • Bateriile nu sunt reîncărcate când capacitatea disponibilă este deja de aprox. 90% sau mai mult.
 • Nu folosiţi alte bateri decât bateriile originale Canon LP-EL.

Becul încărcătorului clipeşte rapid.

 • Clipirea rapidă cu portocaliu a luminii indică faptul că circuitul de protecţie a oprit procesul de încărcare deoarece (1) aveţi probleme cu încărcătorul pentru baterii sau cu bateria sau (2) comunicarea cu o baterie non-Canon a eşuat. În acest caz (1), scoateţi cablul de alimentare, reataşaţi bateria şi aşteptaţi 2–3 minute înainte de a-l conecta din nou. Dacă problema persistă, contactaţi un centru service Canon.

Becul încărcătorului nu clipeşte.

 • Pentru siguranţă, bateriile calde introduse în încărcător nu sunt încărcate şi lumina rămâne stinsă. Încărcarea se va opri automat dacă acumulatorul se încălzeşte din orice motiv, iar în acest caz lampa va clipi continuu. Încărcarea se reia automat după ce acumulatorul se răceşte.

Apare [Cannot communicate with battery Use this battery?] (Nu se poate comunica cu bateria. Folosiţi această baterie?).

 • Bateria poate fi deteriorată. În acest caz, achiziţionaţi o baterie de schimb.
 • Pentru siguranţă, vă recomandăm utilizarea unui acumulator Canon LP-EL original.
 • Ca mecanism de siguranţă, încărcarea bliţului va dura mai mult dacă veţi continua să folosiţi un acumulator care nu răspunde.
 • Reintroduceţi bateria ().
 • Atunci când contactele electrice sunt murdare, folosiţi o cârpă moale pentru a le curăţa.

Bateria se consumă rapid.

 • Folosiţi o baterie încărcată complet ().
 • Este posibil ca randamentul bateriei să se fi redus. Consultaţi Verificare informaţii baterie şi verificaţi problemele de performanţă pentru acumulator. Dacă performanţa acumulatorului este scăzută, achiziţionaţi un acumulator de schimb.
 • Efectuarea oricăreia dintre următoarele acţiuni va duce la descărcarea rapidă a bateriei.
  • Dacă menţineţi lampa de modelare pornită pentru perioade extinse de timp
  • Dacă folosiţi funcţiile wireless
  • Dacă folosiţi bliţ de modelare în mod repetat

Bliţul se opreşte singur.

 • Este activată funcţia de oprire automată. Pentru a preveni oprirea automată a alimentării, setaţi C.Fn-01 la [1] pe ecranul pentru Custom Functions (Funcţii personalizate) ().

Fotografiere cu bliţ normal

Alimentarea nu porneşte.

 • Verificaţi dacă este închis capacul compartimentului pentru baterii ().
 • Înlocuiţi bateria cu una nouă.

Bliţul Speedlite nu se declanşează.

 • Introduceţi piciorul de montare în patina aparatului complet şi mutaţi butonul de blocare către dreapta şi securizaţi bliţul Speedlite pe aparat ().
 • Dacă ÎNCĂRCARE rămâne afişat chiar şi după aprox. 15 sec., înlocuiţi acumulatorul ().
 • Înlăturaţi obiectele străine de pe contactele dintre bliţul Speedlite şi aparatul foto cu o suflantă disponibilă în comerţ sau alte instrumente asemănătoare.
 • Dacă se udă contactele dintre bliţul Speedlite şi aparatul foto (), opriţi bliţul Speedlite şi permiteţi-i să se usuce.
 • Interval la declanşare va creşte () după ce declanşaţi continuu într-o perioadă scurtă de timp, lucru care va duce la creşterea temperaturii pentru capul bliţului şi la restricţionarea declanşării bliţului.
 • Pentru siguranţă, acumulatorii care sunt calzi, nu sunt încărcaţi. Încărcarea se va opri automat dacă acumulatorul se încălzeşte din orice motiv. Încărcarea se reia automat după ce acumulatorul se răceşte ().

Bliţul se opreşte singur.

 • Este activată funcţia de oprire automată a bliţului (). Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate sau apăsaţi butonul de test al bliţului ().

Imaginile sunt subexpuse sau supraexpuse.

 • Dacă subiectul principal este foarte întunecat sau foarte luminos, setaţi compensarea expunerii bliţului ().
 • Dacă există un obiect care se reflectă în imagine, folosiţi blocare FE ().
 • Cu sincronizarea la viteză mare, cu cât timpul de expunere este mai scurt, cu atât scade numărul director. Apropiaţi-vă de subiect ().

Partea de jos a imaginii este întunecată.

 • Păstraţi cel puţin 0,5 m distanţă faţă de subiect.
 • Când distanţa este mai mică de 1 m de subiect, setaţi unghiul de reflectare cu în jos ().
 • Înlăturaţi parasolarele ataşate.

Marginea imaginii este întunecată.

 • Setaţi acoperirea bliţului la A (Auto) ().
 • Când folosiţi setarea manuală pentru acoperirea bliţului, setaţi o acoperire mai grandangulară decât unghiul de vizualizare ().
 • Verificaţi că nu este setat C.Fn-21 la [1] ().

Imaginile sunt foarte neclare.

 • Dacă fotografiaţi în modul AE prioritate diafragmă AE prioritate diafragmă în condiţii de luminozitate scăzută, va activa automat fotografierea slow-sync, care va face ca timpul de expunere să fie mai lung. Folosiţi un trepied sau setaţi modul de fotografiere la program AE Program AE sau un mod complet automat (). Ţineţi cont că puteţi seta viteza de sincronizare în setarea aparatului [Viteză sincron. bliţ mod Av] ().

Acoperirea bliţului nu este setată automat.

 • Setaţi acoperirea bliţului la A (Auto) ().
 • Introduceţi piciorul de montare în patina aparatului complet şi mutaţi butonul de blocare către dreapta şi securizaţi bliţul Speedlite pe aparat ().

Acoperirea bliţului nu poate fi setată manual.

 • Retrageţi panoul wide ().

Nu puteţi seta funcții.

 • Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE prioritate flexibilă, Program AE, AE prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală sau Bulb (Bulb) (Zonă creativă).
 • Setaţi butonul de alimentare al bliţului la Pornit în loc de LOCK ().

Lampa de modelare nu se aprinde.

 • Permiteţi bliţului să se răcească pentru 40 de minute dacă lampa de modelare se stinge. Dacă problema persistă, contactaţi un centru service Canon.

Puterea bliţului pentru lumină pentru asistare AF nu poate fi reglată.

 • Declanşarea bliţului este fixă pentru EOS R3, EOS R7 şi EOS R10. Pentru alte aparate cu o patină multifuncţională, declanşarea bliţului este reglată automat pentru a se potrivi luminozităţii.

Fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio

Receptorul nu declanşează sau declanşează greşit la putere maximă.

 • Setaţi transmiţătorul la Transmisie wireless radioTRANSMIŢĂTOR şi receptorii la Transmisie wireless radioRECEPTOR ().
 • Folosiţi aceleaşi setări pentru canalele de transmisie şi ID-ul wireless radio al transmiţătorului şi al receptorilor ().
 • Verificaţi că receptorii sunt în intervalul de transmisie al transmiţătorului ().
 • Efectuaţi scanarea canalelor pentru transmisie şi setaţi canalul cu cel mai puternic semnal ().
 • Pe cât posibil, poziţionaţi receptorii în linie dreaptă faţă de transmiţător.
 • Asiguraţi-vă că receptorii sunt îndreptaţi către transmiţător.
 • Bliţul încorporat al aparatului nu poate fi folosit ca transmiţător în fotografierea wireless cu transmisie radio.

Imaginile sunt supraexpuse.

 • Când folosiţi fotografiere cu bliţ automat cu trei grupuri de declanşare (A–C), nu declanşaţi cu grupul C direct către subiectul principal ().
 • Când fotografiaţi cu fiecare grup de declanşare setat la propriul mod bliţ, nu declanşaţi mai multe grupuri în ETTL îndreptate direct către subiectul principal ().

Avertisment viteză sincronizare este afişat.

 • Setaţi timpul de expunere cu un pas mai lung decât timpul de expunere maxim pentru sincronizare bliţ ().

Iluminarea panoului LCD porneşte şi se opreşte.

 • Ecranul LCD al transmiţătorului porneşte şi se opreşte în funcţie de starea de încărcare a receptorului (grupului de declanşare). Consultaţi Iluminare panou LCD.

Fotografiere corelată

Expunerea standard nu este disponibilă sau expunerea este neuniformă.

 • Dacă declanşaţi mai multe bliţuri Speedlite împreună în timpul fotografierii corelate, este posibil să nu se obţină o expunere potrivită sau chiar să obţineţi o expunere neuniformă. Luaţi în calcul utilizarea unui singur bliţ Speedlite sau utilizarea unui auto-declanşator pentru a declanşa mai multe unităţi la intervale diferite.