Fotografiere în moduri grupuri bliţ

(1) Tavan

Pentru până la cinci grupuri (A–E), puteţi fotografia cu fiecare grup setat la un anumit mod bliţ.

Modurile bliţ care pot fi setate sunt (1) bliţ auto E-TTL II / E-TTL, (2) bliţ manual şi (3) măsurare auto a bliţului extern. Când modul bliţ este (1) sau (3), expunerea este controlată pentru a rezulta în expunere standard pentru subiectul principal ca un singur grup.

Această funcţie este pentru utilizatorii avansaţi care au foarte multe cunoştinţe şi experienţă în iluminare.

 1. Folosiţi joystick-ul de pe transmiţător pentru a selecta MOD.

 2. Setaţi modul bliţ la Gr.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Gr, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Modul bliţ receptor este setat automat în timpul fotografierii, controlat de la transmiţător.
 3. Setaţi grupul de declanşare pentru receptori.

  • Setaţi un grup de declanşare (A–E) pentru fiecare receptor.
 4. Configuraţi fiecare grup de declanşare.

  • Pe transmiţător, setaţi modul bliţ pentru fiecare grup de declanşare.
  • Apăsaţi pe joystick direct.
  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un grup de declanşare, apoi apăsaţi pe joystick direct.

  Setarea modului bliţului

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta modul bliţ din ETTL, M sau Ext.A.

  Setarea puterii bliţului şi valoarea compensării expunerii bliţului

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta puterea bliţului sau valoarea pentru compensarea expunerii cu bliţ, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Pentru M, setaţi puterea bliţului. Pentru ETTL sau Ext.A, setaţi valoarea compensării expunerii bliţului dacă este nevoie.
  • Repetaţi pasul 4 pentru a configura funcţiile pentru toate grupurile de declanşare.
  • Dacă setaţi P.Fn-03 la [1] (), puteţi modifica această setare simplu, dacă rotiţi Rotiţă selectare. Pentru a selecta un articol de setare când P.Fn-03 este setat la [1], apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal.
 5. Înainte de fotografiere, verificaţi că reîncărcarea bliţului este finalizată.

  • Când este afişat ÎNCĂRCARE, puteţi determina care grupuri de declanşare nu sunt complet încărcate din simboluri. De exemplu, când este afişat simbolul (1), indică faptul că grupul de declanşare A.
  • ÎNCĂRCARE nu mai este afişat după ce toate grupurile sunt complet încărcate.
  • Pentru alte detalii despre verificarea stării de încărcare, consultaţi pasul 7 din Bliţ automat cu un singur receptor.
  • Fiecare receptor va declanşa în acelaşi timp în modul bliţ setat.

Atenţie

 • Pentru modul bliţ Ext.A, verificaţi dacă receptorii sunt bliţuri Speedlite compatibile cu măsurarea auto a bliţului extern. Receptorii nu vor declanşa decât dacă sunt compatibili.
 • În modul bliţ ETTL sau Ext.A, expunerea este controlată pentru a obţine expunere standard pentru subiectul principal ca atunci când este folosit un singur grup, lucru care poate duce la supraexpunere dacă mai multe grupuri de declanşare sunt îndreptate către subiectul principal.

Notă

 • Pentru detalii despre Ext.A, consultaţi manualul de instrucţiuni al bliţurilor Speedlite compatibile cu măsurarea auto a bliţului extern.
 • Grupurile de declanşare care urmează să fie declanşate nu trebuie să fie consecutive; de exemplu, puteţi seta A, C, E.
 • Dacă este un grup pe care nu doriţi să îl declanşaţi, setaţi-l la Dezactiv. când setaţi modul bliţ la pasul 4. În acelaşi mod, lumina de modelare de la grupurile setate la Dezactiv. nu este emisă când este apăsat butonul transmiţător LUMINĂ.