E-TTL II / E-TTL Bliţ automat în funcţie de modul de fotografiere

Bliţul automat E-TTL II sau E-TTL care se potriveşte modului curent este folosit în mod automat - doar setaţi aparatul în modul de fotografiere AE prioritate timp de expunere (AE prioritate timp de expunere), AE prioritate diafragmă (AE prioritate diafragmă) AE prioritate flexibilă (AE flexibil) sau Expunere manuală (Expunere manuală).

AE prioritate timp de expunere

Selectaţi acest mod când doriţi să setaţi timpul de expunere manual. Aparatul setează o valoare a diafragmei potrivită pentru timpul de expunere pentru a obţine expunerea standard în funcţie de măsurarea realizată de aparat.

  • Valoare diafragmei clipeşte pentru a vă avertiza în cazul unor fundaluri subexpuse sau supraexpuse. Reglaţi timpul de expunere până când valoarea diafragmei nu mai clipeşte.
AE prioritate diafragmă

Selectaţi acest mod când doriţi să setaţi diafragma manual.

Aparatul setează timpul de expunere potrivit pentru valoarea diafragmei pentru a obţine expunerea standard în funcţie de măsurarea realizată de aparat.

  • Este recomandată utilizarea unui trepied, deoarece este folosit un timp de expunere lung pentru scenele cu luminozitate scăzută.
  • Timpul de expunere clipeşte pentru a vă avertiza în cazul unor fundaluri subexpuse sau supraexpuse. Reglaţi valoarea diafragmei până când timpul de expunere nu mai clipeşte.
AE prioritate flexibilă

Puteţi seta orice valoare pentru timpul de expunere sau diafragmă.

  • Dacă valoarea diafragmei clipeşte când setaţi un timp de expunere, reglaţi timpul de expunere până când valoarea diafragmei nu mai clipeşte.
  • Dacă timpul de expunere clipeşte când setaţi o diafragmă, reglaţi diafragma până când timpul de expunere nu mai clipeşte.
Expunere manuală

Selectaţi acest mod, dacă doriţi să setaţi atât timpul de expunere cât şi diafragma manual.

Lumina de la bliţ oferă expunerea standard pentru subiect. Expunerea fundalului depinde în funcţie de timpul de expunere şi de valoarea diafragmei specificate de dumneavoastră.

Viteze de sincronizare ale bliţului şi diafragmei în funcţie de modul de fotografiere

Timp de expunere Valoare diafragmă
Program AE Setat automat (1/X sec. - 1/60 sec.)*1 Setat automat
AE prioritate timp de expunere Setat manual (1/X sec. - 30 sec.) Setat automat
AE prioritate diafragmă Setat automat (1/X sec. - 1/60 sec.)*1 Setat manual
AE prioritate flexibilă Setat manual / automat (cel puţin 1/X sec.) Setat manual / automat
Expunere manuală Setat manual (1/X sec. - 30 sec., Bulb) Setat manual

1/X sec. reprezintă viteza maximă de sincronizare a aparatului foto cu bliţul.

1: Pe aparatele care sunt compatibile cu sincronizare lentă, depinde în funcţie de setări.

Auto zoom pentru dimensiunea senzorului

Bliţul Speedlite recunoaşte automat dimensiunea senzorului de imagine pentru aparatele EOS Digital şi setează acoperirea bliţului care este ideală pentru unghiul de vizualizare efectiv pentru un obiectiv pentru o distanţă focală de 24 - 200 mm.

Transmiterea informaţiilor despre temperatura de culoare

Această funcţie oferă nivelul de alb optim la fotografierea cu bliţ prin folosirea informaţiilor despre temperatura de culoare din momentul declanşării, care este transmisă de bliţul Speedlite către aparatul foto EOS Digital. Este activat în mod automat când nivelul de alb al aparatului este setat la Balans de alb automat, Auto (Prioritate alb) sau Bliţ.

Lumină pentru asistare AF

Lumina LED pentru asistare AF a bliţului Speedlite se declanşează automat pentru a ajuta autofocalizarea în scenele cu luminozitate scăzută.

Cât despre unghiurile de vedere compatibile, lumina pentru asistare AF este eficientă pentru distanţe focale de 24 mm sau mai mari şi intervalul efectiv este 0,6–10 m la centrul zone AF.

Atenţie

  • Focalizarea cu lumina AF a unui bliţ Speedlite extern poate fi dificilă când folosiţi un punct AF periferic pe aparat sau un obiectiv grandangular sau telefoto. În acest caz, folosiţi punctul AF central sau un punct AF aflat mai aproape de centru.

Notă

  • Declanşarea luminii AF poate fi dezactivată în C.Fn-08.
  • Declanşarea bliţului este fixă pentru EOS R3, EOS R7 şi EOS R10. Pentru alte aparate cu o patină multifuncţională, declanşarea bliţului este reglată automat pentru a se potrivi luminozităţii.
  • În funcţie de luminozitatea ambientală, lumina pentru asistare AF trece automat la declaşarea intermitentă a bliţului pentru the EOS R3, EOS R7 şi EOS R10. Pentru alte aparate cu o patină multifuncţională, creşterea temperaturii interne va micşora automat luminozitatea luminii LED pentru asistare AF sau va trece automat la declanşarea intermitentă a bliţului, pentru siguranţă. Ţineţi cont că această lumină poate fi emisă de aparat în loc să fie emisă de bliţul Speedlite, în funcţie de luminozitatea ambientală.