Configurare cu funcţii personalizate

C.Fn-00: Afişare indicator distanţă (Afişare indicator distanţă)

Puteţi selecta afişarea indicatorului de distanţă de pe panoul LCD de la metri la feet.

 • 0: m (Metri (m))
 • 1:ft (Feet (ft))

Notă

 • Capătul din dreapta al intervalului bliţului pe panoul LCD se schimbă în Capătul dreapta când intervalul bliţului depăşeşte 18 m

C.Fn-01: Închidere automată (Închidere automată)

Pentru a conserva energie, bliţul Speedlite se opreşte automat după ce nu mai este folosit timp de aprox. 90 de sec., dar această funcţie poate fi dezactivată.

 • 0: ACTIVAT
 • 1: Dezactiv.

Notă

 • Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când bliţul este setat ca transmiţător la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio () sau configurat pentru fotografiere corelată ().
 • Când este ataşat la un aparat, bliţul Speedlite intră în modul închidere automată dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde după ce aparatul a intrat în modul închidere autom.
 • Dacă setaţi [Închidere autom.] de pe aparat la [Dezac.] va dezactiva această funcţie şi pe bliţul Speedlite.

C.Fn-03: Anulare auto a FEB (Anulare auto a FEB)

Puteţi seta dacă să anulaţi FEB automat după ce fotografiaţi trei cadre pentru FEB.

 • 0: ON (Activat)
 • 1: OFF (Dezactivat)

C.Fn-04: Secvenţă FEB (Secvenţă FEB)

Puteţi schimba secvenţa de fotografiere FEB. 0: Expunere standard, –: Compensare negativă (întunecat) şi +: Compensare pozitivă (mai deschis).

 • 0: 0 → – → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: Declanşare lumină AF (Transmit. fascicul asist. AF)

 • 0: ON (Activat)
 • 1: OFF (Dezactivat)

  Dezactivează lumina AF emisă de bliţul Speedlite.

C.Fn-10: Durată oprire automată receptor (Durată oprire automată receptor)

Puteţi modifica intervalul de timp până când are loc oprirea automată când bliţul Speedlite este setat ca receptor la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio. Închidere automată este afişat pe panoul LCD când receptorul intră în modul oprire automată. Setaţi această funcţie pe fiecare receptor.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Anulare oprire automată receptor (Anulare oprire automată receptor)

Receptorii care au intrat în modul oprire automată la fotografiere cu bliţ wireless pot fi porniţi dacă apăsaţi butonul pentru bliţ de test de pe transmiţător.

Puteţi schimba intervalul în care bliţurile receptor aflate în modul oprire automată acceptă acest semnal. Setaţi această funcţie pe fiecare receptor.

 • 0: 8 h (8 ore)
 • 1: 1 h (1 oră)

C.Fn-13: Setarea compensării expunerii cu bliţ (Setarea compensării expunerii cu bliţ)

 • 0: Buton + rotiţă (Buton + rotiţă)
 • 1: Rotiţă (Setare directă cu rotiţa)

  Puteţi roti Rotiţă selectare direct pentru a seta valoarea compensării expunerii bliţului sau direct puterea bliţului fără să selectaţi mai întâi Setare Compensare expunere bliţ / Nivel declanşare bliţ cu joystick-ul.

C.Fn-18: LAMPĂ DE MODELARE (Activare lampă de modelare)

Puteţi selecta cum este activată lumina de modelare.

 • 0: LUMINĂ (buton)
 • 1: Apăsaţi de două ori până la jumătate butonul declanşator (apăsaţi de două ori până la jumătate butonul declanşator)

Notă

 • Butonul LUMINĂ poate fi folosit chiar dacă această setare este setată la [1].
 • Ţineţi cont că [Macro:Led focal. por./opr.] din meniul aparatului se referă la configurarea activării luminii de modelare.

C.Fn-21: Distribuţie lumină (Distribuţie lumină)

Puteţi schimba distribuţia luminii (acoperirea bliţului) bliţului Speedlite în legătură cu unghiul de vizualizare când acoperirea bliţului este setată la A (Auto).

 • 0: Standard (Standard)

  Acoperirea optimă a bliţului pentru unghiul de fotografiere este setată automat.

 • 1: Prioritate număr director (Prioritate număr director)

  Eficient când prioritizaţi puterea bliţului, deşi marginile imaginii sunt uşor mai întunecate decât atunci când este setat la [0]. Acoperirea bliţului este setată automat la o poziţie telefoto puţin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afişajul se schimbă în Prioritate număr director.

 • 2: Prioritate distribuţie lumină (Prioritate distribuţie lumină)

  Eficient când este redus efectul de vignetare, deşi intervalul de folosire al bliţului este uşor mai scurt decât atunci când este setat la [0]. Acoperirea bliţului este setată automat la o poziţie grandangulară puţin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afişajul se schimbă în Prioritate distribuţie lumină.

C.Fn-22: Iluminare panou LCD (Iluminare panou LCD)

Panoul LCD este luminat dacă operaţi un buton sau o rotiţă. Puteţi schimba această setare de iluminare.

 • 0: 12 sec (iluminare pentru 12 sec.)
 • 1: OFF (Iluminarea panoului este dezactivată)
 • 2: ON (este pornită tot timpul)