Sincronizare a doua perdea

Folosind sincronizare a doua perdea la timpi de expunere lungi permite fotografii naturale cu mişcarea subiectului, precum luminile maşinilor. Bliţul se declanşează exact înainte ca aparatul să încheie expunerea (înainte de închiderea obturatorului).

  1. Apăsaţi pe joystick direct.

  2. Selectaţi articolul indicat în (1).

    • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  3. Selectaţi Sincronizare a doua perdea.

    • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Sincronizare a doua perdea, apoi apăsaţi pe joystick direct.

Notă

  • Sincronizare a doua cortină funcţionează bine în modul de fotografiere Bulb (Bulb).
  • Bliţul Speedlite declanşează de două ori în modul bliţ ETTL. Prima declanşare, care nu reprezintă un defect, este un pre-bliţ pentru a determina puterea de declanşare.
  • Pentru a reveni la bliţ normal, selectaţi Sincronizare prima perdea (sincronizare prima perdea) la pasul 3 (Sincronizare prima perdea nu este afişat pe ecran după configurare).