Fotografiere cu bliţ complet automată

Puteţi fotografia în modul E-TTL II şi E-TTL complet automat când setaţi modul de fotografiere al aparatului la Program AE (Program AE) sau un alt mod complet automat.

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Selectaţi ETTL.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta ETTL, apoi apăsaţi pe joystick direct.

 3. Focalizaţi pe subiect.

  • Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru a focaliza.
  • Timpul de expunere şi diafragma sunt afişate în vizor.
  • Verificaţi că Reîncărcare bliţ finalizată apare în vizor.
 4. Realizaţi fotografia.

  Acesta este un exemplu de afişaj când aparatul este în modul Program AE (Program AE).

  • Verificaţi dacă subiectul se află în raza de acoperire a bliţului (1).
  • Dacă apăsaţi butonul declanşator până la capăt declanşează bliţul şi realizează o fotografie.

Notă

 • Dacă subiectul din fotografie este întunecat (subexpus), încercaţi să vă apropiaţi de acesta înainte de a fotografia din nou. Puteţi încerca şi să creşteţi valoarea ISO.
 • Modurile complet automat includ Scenă inteligentă automat, Mod complet auto şi Automat creativ.
 • ETTL este afişat pe panoul LCD, chiar dacă bliţul Speedlite este folosit cu aparate compatibile cu E-TTL II.
 • După fotografiere, opriţi aparatul şi bliţul Speedlite, înlăturaţi bliţul Speedlite de pe aparat şi ataşaţi capacul pentru piciorul pentru montare înainte de a depozita bliţul.