Verificare informaţii baterie

Puteţi verifica starea bateriei pe care o folosiţi.

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Afişează ecranul cu informaţii.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta informaţii, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Afişează ecranul [Info. baterie].

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Info. baterie, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • (1) Identifică bateria folosită.
  • (2) Afişează un indicator pentru nivelul bateriei şi capacitatea rămasă sub formă de procent.
  • (3) Afişează o înregistrare pentru numărul de declanşări de bliţ pentru bateria curentă, sub formă de număr de declanşări la putere maximă. Contorizarea este resetată după reîncărcare.
  • (4) Afişează randamentul de reîncărcare al bateriei, indicând sănătatea bateriei.

   • Informaţii baterie 3: Randamentul de reîncărcare este bun
   • Informaţii baterie 2: Moderat
   • Informaţii baterie 1: Este recomandată înlocuirea bateriei

Atenţie

 • Vă recomandăm utilizarea unui acumulator Canon LP-EL original. Este posibil ca acumulatorii ne-originali Canon să nu ofere aceleaşi performanţe pentru bliţul Speedlite şi este posibil să ducă la defectarea bliţului.

Notă

 • Dacă este afişat mesajul [Cannot communicate with battery Use this battery?] (Nu se poate comunica cu bateria. Folosiţi această baterie?), urmaţi instrucţiunile afişate.