Fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio

Acest capitol descrie fotografierea cu bliţ wireless cu transmisie radio folosind funcţia de transmiţător şi receptor.

Pentru detalii despre bliţurile Speedlite compatibile cu fotografiere cu bliţ wireless, consultaţi manualul Informaţii Suplimentare ().

Atenţie

  • Operaţiunile descrise în acest capitol nu sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE prioritate flexibilă, Program AE, AE prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală sau Bulb (Bulb) (Zonă creativă).
  • Când este important să menţineţi conexiunea wireless, nu acţionaţi butonul de alimentare sau nu mişcaţi alte componente precum capacul pentru compartimentul de baterii. Conexiunea wireless se va încheia.

Notă

  • Bliţul EL-5 ataşat la aparat este descris ca “transmiţător” şi celelalte unităţi Speedlite controlate wireless sunt denumite “receptori.”
  • Bliţul EL-5 este compatibil cu declanşare de la distanţă (fotografiere de la distanţă) dintr-un receptor (). Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al unui bliţ Speedlite cu funcţie de declanşare de la distanţă.