Configurare cu funcţii personale

P.Fn-01: Bliţ rapid (Bliţ rapid)

Puteţi seta dacă să declanşaţi bliţul (bliţ rapid) când lumina pentru bliţ pregătit clipeşte cu roşu (înainte ca bliţul să fie complet încărcat), astfel încât să aşteptaţi mai puţin pentru reîncărcare.

 • 0: ON (Activat)
 • 1: OFF (Dezactivat)

Atenţie

 • Dacă folosiţi Bliţ rapid la fotografiere continuă () sunt şanse mai mari de a cauza subexpunere, de la puterea mai mică a bliţului.

P.Fn-02: Declanşare bliţ în timpul fotografierii corelate (Declanşare bliţ în timpul fotografierii corelate)

Puteţi seta dacă bliţul montat pe aparat să se declanşeze la fotografiere corelată (). Setaţi pentru fiecare bliţ Speedlite folosit la fotografiere corelată.

 • 0: OFF (Dezactivat)

  Bliţul Speedlite nu se declanşează în timpul fotografierii corelate.

 • 1: ON (Activat)

  Bliţul Speedlite declanşează în timpul fotografierii corelate.

Atenţie

 • Dacă declanşaţi mai multe bliţuri Speedlite împreună în timpul fotografierii corelate, este posibil să nu se obţină o expunere potrivită sau chiar să obţineţi o expunere neuniformă.

P.Fn-03: Modificarea setărilor cu rotiţa (Modificarea setărilor cu rotiţa)

Puteţi selecta dacă să permiteţi configurarea directă a diferitelor funcţii afişate în imaginea de jos prin simpla rotire a Rotiţă selectare pe ecrane precum acesta care sunt accesate dacă apăsaţi direct pe joystick.

 • 0: OFF (Dezactivat)

  Metodă normală de operare.

 • 1: ON (Activat)

  Permite selectarea elementelor de setare (pentru valoare compensare expunere bliţ, putere bliţ manual, control grup declanşare, raport bliţ, mod declanşare în timpul declanşării în grup, grup declanşare receptori şi FEB) cu joystick-ul şi le puteţi seta direct prin simpla rotire a Rotiţă selectare.

  În modul bliţ MULTI, frecvenţa bliţului şi numărul de declanşări poate fi setat direct.

Atenţie

 • Pentru a selecta un articol pe ecranul de setare când P.Fn-03 este setat la [1], apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal.

P.Fn-04: FEM (Memorare FE)

Puteţi selecta dacă să actualizaţi, conform puterii de declanşare controlate prin ETTL, a modului de putere manual care este menţinut.

 • 0: Dezactiv.
 • 1: ACTIVAT
 • 2: ACTIVAT / MOD ETTL/M

Notă

 • Dacă setaţi P.Fn-04 la [2] limitează modurile disponibile la ETTL şi M când apăsaţi pe joystick în jos şi selectaţi MOD. Pentru a selecta alt mod, apăsaţi pe joystick direct pentru a afişa ecranul de setare, apăsaţi-l vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un articol, apoi selectaţi modul.

P.Fn-05: Emitere sunete (Emitere sunete)

Puteţi seta să se audă un sunet când bliţul Speedlite este complet încărcat.

 • 0: ACTIVAT

  La fotografiere normală (fotografiere cu bliţ pe aparat), sunetul se va auzi doar când bliţul este complet încărcat.

  Când setaţi bliţul Speedlite ca un transmiţător la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio, transmiţătorul emite un sunet după ce toate bliţurile Speedlite (transmiţători şi receptori) sunt complet încărcaţi. Sunetul emis de transmiţător vă anunţă atunci când întregul sistem wireless este complet încărcat. Pe receptori, P.Fn-05 poate fi setat la [0] sau [1]. Cu bliţurile Speedlite setate ca receptori wireless la fotografierea corelată (), fiecare bliţ Speedlite setat la [0] emite un sunet după ce este complet încărcat.

 • 1: Dezactiv.

  Bliţul Speedlite nu emite un sunet.

Atenţie

 • Chiar dacă este setat la [0], bliţul Speedlite emite un sunet dacă bateria sau capul bliţului au o temperatură ridicată şi declanşarea este restricţionată ().

P.Fn-06: Lampă de modelare (luminozitate) (Lampă de modelare (luminozitate))

Puteţi seta luminozitatea pentru lampa de modelare.

Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi pe joystick direct.

(1) Selectaţi poziţia cursorului

(2) Indicator implicit

 • Luminozitate LAMPĂ: Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta luminozitatea pentru lampa de modelare.

Notă

 • Când lampa de modelare este pornită, puteţi regla luminozitatea dacă apăsaţi pe joystick orizontal sau dacă rotiţi Rotiţă selectare, apoi apăsaţi pe joystick direct.

P.Fn-07: LAMPĂ DE MODELARE (perioadă de iluminare) (Lampă de modelare (Perioadă de iluminare))

Puteţi seta perioada de iluminare pentru lampa de modelare.

 • 0: 5 min.
 • 1: 30 min.
 • 2: Nelimitat

P.Fn-08: PERSONALIZARE DIRECTĂ (personalizare joystick) (Personalizare joystick)

Puteţi atribui funcţii folosite în mod frecvent poziţiilor verticale sau orizontale pentru joystick. Acest lucru simplifică accesul la ecranul de setare – doar apăsaţi pe joystick în direcţia în care este atribuită funcţia.

Pentru a selecta o direcţie pentru setare, apăsaţi pe joystick orizontal şi pentru a selecta funcţie pe care doriţi să o atribuiţi, apăsaţi pe el vertical.

 • Următoarele funcţii pot fi configurate.
  • Accesare directă meniu: Accesare directă meniu
  • MOD: Mod bliţ
  • Buton fotografiere wireless/corelată: Setare fotografiere wireless/corelată
  • Setare Compensare expunere bliţ / Nivel declanşare bliţ: Setare compensare expunere cu bliţ/Nivel putere bliţ
  • ZOOM: Zoom bliţ
  • SYNC: Sincronizare obturator
  • Intensitate lampă de modelare: Intensitate lampă de modelare

Notă

 • Pentru a restabili valorile implicite pentru toate setările personalizate, apăsaţi pe joystick orizontal, selectaţi [RESET], apoi apăsaţi pe joystick direct.