Sincronizare la viteză mare

Sincronizare viteză mare permite fotografierea cu bliţ la timpi de expunere mai scurţi decât timpul de expunere maxim de sincronizare cu bliţul. Acest lucru este eficient când fotografiaţi cu diafragma deschisă la maxim în modul AE prioritate diafragmă (AE prioritate diafragmă) pentru a obţine un fundal neclar în spatele subiectului în exterior în timpul zilei, de exemplu.

 1. Apăsaţi pe joystick direct.

 2. Selectaţi articolul indicat în (1).

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Selectaţi Sincronizare la viteză mare.

  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Sincronizare la viteză mare, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Înainte de fotografiere, verificaţi că Sincronizare la viteză mare apare în vizor.

Atenţie

 • Cu sincronizarea la viteză mare, cu cât timpul de expunere este mai scurt, cu atât scade numărul director. Verificaţi intervalul de utilizare pe panoul LCD.
 • Pentru a evita uzura sau deteriorarea capului bliţului de la supraîncălzire, este posibil ca bliţul Speedlite să reducă viteza la fotografierea repetată cu sincronizare la viteză mare.

Notă

 • Sincronizare la viteză mare nu este afişat în vizor când setaţi un timp de expunere care este mai lung decât viteza maximă de sincronizare a bliţului.
 • Pentru a reveni la bliţ normal, selectaţi Sincronizare prima perdea (sincronizare prima perdea) la pasul 3 (Sincronizare prima perdea nu este afişat pe ecran după configurare).
 • SYNC (sincronizare obturator) poate fi atribuită poziţiilor verticale sau orizontale pentru joystick în P.Fn-08.