Despre acest ghid

Simboluri în acest ghid

Rotiţă selectare Indică rotiţa de selecţie.
Temporizator 12 sec / Temporizator 16 sec Indică durata (aprox. 12 sau 16 sec.) operării pentru butonul apăsat, contorizat din momentul în care eliberaţi butonul.
  • Când se referă la butoane sau poziţii de setare, acest ghid foloseşte aceleaşi simboluri sau articole afişate pe bliţul Speedlite.
Link Legături către pagini cu subiecte conexe.
Avertisment

Avertisment pentru a preveni probleme ale fotografierii.

Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare.

în partea dreaptă a titlului paginii indică funcţii disponibile doar când aparatul foto este setat în moduri din Zonă creativă (AE prioritate flexibilă, Program AE, AE prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Bulb sau Expunere manuală).

Depanare Sfaturi de depanare.

Presupuneri de bază

  • Instrucţiunile se aplică bliţului Speedlite şi aparatului pornit ().
  • Simbolurile folosite pentru butoane, rotiţe şi simboluri din text sunt la fel ca simbolurile de pe aparatul foto sau bliţul Speedlite.
  • Funcţiile pot fi setate dacă apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau dacă rotiţi Rotiţă selectare pentru selectare.
  • Setarea funcţiei este anulată dacă apăsaţi pe butonul Anulare.
  • Se presupune că sunt folosite setările implicite pentru Funcţii personalizate/personale pentru bliţul Speedlite, precum şi funcţiile meniului/Funcţiile personalizate ale aparatului.