Setare funcţii bliţ din aparat

Acest capitol descrie cum să setaţi funcţiile bliţului din ecranul meniului aparatului.

Atenţie

  • Operaţiunile descrise în acest capitol nu sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE prioritate flexibilă, Program AE, AE prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală sau Bulb (Bulb) (Zonă creativă).