Instrucţiuni pentru siguranţă

Citiţi aceste instrucţiuni pentru a putea folosi acest produs în siguranţă.

Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a preveni accidentarea operatorului produsului sau a altor persoane.

AVERTISMENTAVERTISMENT:
Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.
 • Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.
 • Folosiţi doar surse de alimentare specificate în acest manual de utilizare pentru a fi folosite împreună cu produsul.
 • Nu dezasamblaţi sau modificaţi produsul.
 • Nu supuneţi produsul la şocuri sau vibraţii puternice.
 • Nu atingeţi componentele interne expuse.
 • Încetaţi folosirea acestui produs în cazul unor manifestări neobişnuite precum apariţia fumului sau a unui miros ciudat.
 • Nu folosiţi solvenţi organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăţa aparatul.
 • Aveţi grijă să nu udaţi produsul. Nu introduceţi obiecte străine sau lichide în produs.
 • Nu folosiţi produsul acolo unde pot fi prezente gaze inflamabile.

  Acest lucru poate duce la un şoc electric, explozii sau incendii.

 • Nu atingeţi produsul conectat la o priză în timpul furtunilor cu fulgere.

  Acest lucru poate duce la un şoc electric.

 • Citiţi instrucţiunile de mai jos când folosiţi baterii disponibile în comerţ sau bateria furnizată.

  • Folosiţi doar baterii care sunt compatibile cu produsul.
  • Nu încălziţi bateriile sau nu le aruncaţi în foc.
  • Nu încărcaţi bateriile folosind încărcătoare care nu au fost autorizate.
  • Nu expuneţi terminalele la mizerie sau nu le lăsaţi să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
  • Nu folosiţi baterii din care a curs lichidul.
  • Când aruncaţi bateriile, izolaţi terminalele cu bandă izolatoare sau în alt mod.

  Acest lucru poate duce la un şoc electric, explozii sau incendii.

  Dacă dintr-o baterie curge lichid şi acesta intră în contact cu pielea sau cu hainele, spălaţi foarte bine cu apă zona expusă. În cazul contactului cu ochii, spălaţi foarte bine cu jet de apă şi contactaţi imediat un doctor.

 • Citiţi instrucţiunile de mai jos când folosiţi un încărcător pentru baterii.

  • Îndepărtaţi periodic praful care se depune pe cablul de alimentare şi priză folosind o cârpă uscată.
  • Nu conectaţi sau deconectaţi produsul cu mâinile umede.
  • Nu folosiţi produsul dacă ştecherul nu este complet introdus în priză.
  • Nu expuneţi ştecherul şi terminalele la mizerie sau nu le lăsaţi să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
  • Nu atingeţi încărcătorul pentru baterii sau adaptorul AC conectat la o priză în timpul furtunilor cu fulgere.
  • Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu deterioraţi, rupeţi sau modificaţi cablul de alimentare.
  • Nu acoperiţi produsul cu haine sau alte materiale când îl folosiţi sau la o scurtă perioadă după utilizare (când produsul încă este cald).
  • Nu lăsaţi produsul conectat la o priză pentru perioade lungi de timp.
  • Nu încărcaţi bateriile la temperaturi în afara intervalului 5 - 40 °C.

  Acest lucru poate duce la un şoc electric, explozii sau incendii.

 • Nu permiteţi produsului să intre în contact cu aceeaşi zonă a pielii pentru perioade extinse de timp în timpul folosirii.

  Acest lucru poate duce la apariţia arsurilor la temperatură scăzută, inclusiv roşeaţă a pielii, chiar dacă nu simţiţi că produsul este fierbinte.

 • Urmaţi indicaţiile şi opriţi produsul în toate locurile în care este interzisă folosirea acestuia.

  Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni puteţi defecta alte echipamente din cauza efectului undelor electromagnetice şi puteţi produce accidente.

 • Nu lăsaţi bateriile în apropierea animalelor de companie.

  În cazul în care animalele de companie muşcă bateriile, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii şi daune.

Atenţie ATENŢIE
Citiţi precauţiile de mai jos. Altfel, apare riscul de vătămare sau distrugere.
 • Nu declanşaţi bliţul în apropierea ochilor.

  Poate răni ochii.

 • Bliţul se încălzeşte când este declanşat. Nu atingeţi bliţul cu mâna, altă parte a corpului şi cu alte obiecte când se declanşează.

  Acest lucru poate produce arsuri sau defectarea bliţului.

 • Nu lăsaţi produsul în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

  Produsul poate deveni foarte fierbinte/rece şi poate produce arsuri sau alte răni când îl atingeţi.

 • Nu atingeţi componentele interne ale produsului.

  Acest lucru poate cauza vătămări.