Pornirea alimentării

 1. Setaţi butonul de alimentare la Pornit.

  • Începe reîncărcarea bliţului.
  • ÎNCĂRCARE apare pe panoul LCD în timpul reîncărcării. După reîncărcarea bliţului, nu mai este afişat şi bliţul Speedlite emite un sunet.
 2. Verificaţi că reîncărcarea bliţului este finalizată.

  • Starea luminii pentru bliţ pregătit se schimbă astfel stinsroşu (clipeşte) (bliţ rapid pregătit) → roşu (aprins) (complet încărcat).
  • Pentru a declanşa un bliţ de test, apăsaţi butonul de test bliţ (lumină bliţ pregătit, (1)).

Atenţie

 • Declanşare bliţ test nu este disponibil când este activă durata de măsurare a aparatului.

Notă

 • Setările bliţului vor fi reţinute în memorie chiar şi după oprirea acestuia.
 • Emiterea sunetelor după reîncărcarea bliţului poate fi dezactivată în P.Fn-05.

Bliţ rapid

Funcţia bliţ rapid permite declanşarea bliţului când lumina pentru bliţ pregătit clipeşte cu roşu (înainte ca bliţul să fie complet încărcat). Este disponibil în toate modurile de declanşare ale aparatului foto. Deşi puterea bliţului va fi aprox. 1/2 la 1/6 din puterea completă, este folositor pentru a fotografia cu un interval mai scurt între declanşări.

În timpul fotografierii cu bliţ manual, bliţul rapid este disponibil când puterea bliţului este setată în intervalul 1/4 - 1/1024. Ţineţi cont că Bliţ rapid nu este disponibil când folosiţi bliţ stroboscopic sau la fotografiere cu bliţ wireless.

Atenţie

 • Dacă folosiţi Bliţ rapid la fotografiere continuă sunt şanse mai mari de a cauza subexpunere, de la puterea mai mică a bliţului.

Notă

 • Pentru detalii despre afişajul ÎNCĂRCARE când bliţul Speedlite este folosit ca transmiţător la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio, consultaţi Iluminare panou LCD.
 • Bliţul rapid poate fi dezactivat în P.Fn-01.

Închidere autom.

Această funcţie ajută la reducerea consumului de energie prin oprirea automată a bliţului Speedlite dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde. Pentru a porni bliţul Speedlite din nou, apăsaţi butonul declanşator al aparatului până la jumătate sau apăsaţi butonul de test al bliţului (lumina bliţ pregătit).

Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când bliţul este setat ca transmiţător la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio () sau configurat pentru fotografiere corelată ().

Notă

 • Oprirea automată poate fi dezactivată în C.Fn-01.
 • Când este ataşat la un aparat, bliţul Speedlite intră în modul închidere automată dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde după ce aparatul a intrat în modul închidere autom.

Blocare Operaţiuni bliţ

Dacă setaţi butonul de alimentare la LOCK, puteţi dezactiva butoanele şi rotiţele bliţului. Acest lucru vă poate ajuta să preveniţi modificarea accidentală a setărilor pentru bliţul Speedlite.

LOCKED (Blocat) este afişat pe panoul LCD, dacă operaţi un buton sau o rotiţă.

Notă

 • Chiar dacă butonul pentru alimentare este setat la LOCK, sunt disponibile în continuare declanşarea bliţului de test şi a luminii de modelare. Ţineţi cont că panoul LCD este luminat, dacă operaţi un buton sau o rotiţă.

Iluminare panou LCD

Panoul LCD este luminat pentru aprox. 12 sec. (Temporizator 12 sec), dacă operaţi un buton sau o rotiţă.

Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD când bliţul Speedlite este folosit ca transmiţător la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio, consultaţi Iluminare panou LCD.

Notă

 • Iluminare panou LCD poate fi modificată în C.Fn-22.