Reflectare

Dacă îndreptaţi capul bliţului către tavan sau un perete pentru a folosi lumina reflectată de acesta, veţi obţine o umbră mai puţin evidentă a subiectului, pentru a obţine cadre cu un aspect mai natural. Această metodă este denumită “fotografiere cu bliţ bounce (reflectată)”.

Setarea orientării capului bliţului

 • Puteţi roti sau înclina capul bliţului aşa cum este indicat. Dacă rotiţi sau înclinaţi capul bliţului va face ca afişajul să se modifice în Reflectare.
 • Când acoperirea bliţului este setată la A (automat), dacă este rotit capul bliţului setează acoperirea bliţului la 50 mm şi --- este afişat.
 • Puteţi seta acoperirea bliţului şi manual ().

Notă

 • Dacă folosiţi pentru reflectare tavane sau pereţi care sunt prea departe, este posibil să nu obţineţi suficientă lumină pentru expunere.
 • Dacă fotografiile sunt prea întunecate, micşoraţi valoarea diafragmei (f/număr) pentru a deschide diafragma şi încercaţi din nou. Puteţi încerca şi să creşteţi valoarea ISO.
 • Alegeţi un tavan sau un perete alb pentru a reflecta lumina, deoarece aceştia reflectă o cantitate mai mare de lumină. Dacă folosiţi suprafeţe care nu sunt albe pentru a reflecta lumina, este posibil să nu obţineţi suficientă lumină şi fotografiile să fie afectate de culoarea suprafeţei folosită pentru a reflecta lumina.
 • Dacă folosiţi Bliţ rapid la fotografiere cu bliţ reflectat sunt şanse mai mari de a cauza subexpunere, de la puterea mai mică a bliţului.

Fotografie cu bliţ la apropiere Fotografie cu bliţ la apropiere

Puteţi fotografia subiecte la o distanţă mai mică într-un interval de aprox. 0,5 – 2 m, dacă poziţionaţi capul bliţului în jos la 7 °.

Dacă înclinaţi capul bliţului cu va face ca afişajul să se modifice în Fotografie cu bliţ la apropiere.

Notă

 • Următorul ecran apare când capul bliţului este înclinat în jos. Dacă a fost înclinat din greşeală, aduceţi-l la poziţia originală.

Fotografiere cu reflexie

Dacă folosiţi panoul de reflexie când realizaţi un portret, vă permite să surprindeţi lumina reflectată în ochii unei persoane pentru a crea o expresie mai vie.

 1. Înclinaţi capul bliţului în sus la 90 °.

 2. Trageţi în sus de panoul wide.

  • Ridicaţi fila în mijlocul panoului wide.
  • Panoul alb de reflexie iese împreună cu aceasta.
 3. Împingeţi înapoi panoul wide.

  • Împingeţi înapoi doar panoul wide, păstrând doar panoul de reflexie.
  • Fotografierea este la fel ca la fotografierea cu bliţ reflectat.

Atenţie

 • Poziţionaţi capul bliţului către în faţă şi 90° în sus. Când capul bliţului este rotit către stânga sau dreapta, panoul de reflexie nu este eficient.
 • Pentru a obţine strălucirea ochilor unei persoane, fotografiaţi la aprox. 1,5 m de la subiect (la ISO 100 cu f/2,8).
 • Nu trageţi în sus panoul wide folosind prea multă forţă. Dacă procedaţi astfel puteţi detaşa panoul wide de pe bliţul Speedlite.