Fotografiere wireless cu mai multe bliţuri cu raport bliţ

Această secţiune descrie fotografierea wireless cu mai multe bliţuri folosind modul bliţ manual. Pentru fiecare grup de declanşare, puteţi seta puterea bliţului pentru fotografiere în intervalul de la putere maximă 1/1 până la 1/1024, în paşi de 1/3. Toate setările sunt configurate pe transmiţător.

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ la M.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta M, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Apăsaţi pe joystick direct.

 4. Selectaţi articolul indicat în (1).

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 5. Configuraţi setările pentru grupurile de declanşare.

  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta o opţiune de declanşare dintre următoarele. Acest lucru permite fotografiere wireless cu mai multe bliţuri cu grupurile de declanşare A–C adăugate.

   • Pentru aceeaşi putere de la toţi receptorii, selectaţi TOATE.
   • Pentru a seta puterea pentru grupurile de declanşare A şi B, selectaţi A:B.
   • Pentru a seta puterea pentru grupurile de declanşare A, B şi C, selectaţi A:B:C.
 6. Selectaţi un grup de declanşare.

  • Dacă aţi selectat A:B sau A:B:C la pasul 5, apăsaţi pe joystick direct, apoi apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta grupul pentru care setaţi puterea bliţului.
 7. Reglaţi puterea bliţului.

  • Apăsaţi pe joystick direct.
  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta puterea bliţului, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Repetaţi paşii 6–7 pentru a seta puterea bliţului pentru toate grupurile.
 8. Realizaţi fotografia.

  • Fiecare grup declanşează la puterea specificată.

Atenţie

 • Când este setată sincronizare high-speed, intervalul de setare este 1/128–1/1.
 • Este posibil ca alte unităţi Speedlite decât EL-5 să nu afişeze corect nivelurile de declanşare scăzute, dacă sunt folosite ca receptori.

Notă

 • Când este setat TOATE, setaţi A, B sau C ca grup de declanşare pentru receptori. Receptorii nu vor declanşa dacă sunt setaţi la D sau E.
 • Pentru a declanşa mai mulţi receptori cu aceeaşi putere, selectaţi TOATE la pasul 2.