Specificaţii

Tip

Tip Bliţ automat Speedlite E-TTL II/E-TTL montat pe patină
Aparate compatibile

Aparate foto EOS cu o patină multifuncţională şi firmware compatibil cu EL-5

Pentru detalii, consultaţi site-ul web Canon ().

Cap bliţ

Număr director

Număr director bliţ normal

Număr director maxim (la aprox. ISO 100)

Distribuţie lumină Unitate de măsură Acoperire bliţ
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
Standard m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
ft. 48,6 94,2 98,4 118,1 140,1 154,5 161,1 176,8 181,8 196,9
Prioritate număr director m 36,0 36,0 42,7 49,1 53,9 55,4 60,0 60,0 60,0
ft. 118,1 118,1 140,1 161,1 176,8 181,8 196,9 196,9 196,9
Acoperire egală m 28,7 28,7 28,7 36,0 37,0 37,0 43,9 47,1 50,0
ft. 94,2 94,2 94,2 118,1 121,4 121,4 144,0 154,5 164,0

1: Când folosiţi panoul wide

Număr director Sincronizare la viteză mare

Număr director maxim (la aprox. ISO 100)

Timp de expunere Unitate de măsură Acoperire bliţ
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/125 m 8,4 16,4 17,1 20,5 24,4 26,9 28,0 30,8 31,6 34,2
ft. 27,7 53,7 56,2 67,4 79,9 88,2 91,9 100,9 103,7 112,3
1/250 m 6,7 13,0 13,6 16,3 19,3 21,3 22,2 24,4 25,1 27,2
ft. 22,0 42,7 44,6 53,5 63,5 70,0 73,0 80,1 82,4 89,2
1/500 m 4,7 9,2 9,6 11,5 13,7 15,1 15,7 17,3 17,7 19,2
ft. 15,6 30,2 31,5 37,8 44,9 49,5 51,6 56,7 58,2 63,1
1/1000 m 3,4 6,5 6,8 8,2 9,7 10,7 11,1 12,2 12,6 13,6
ft. 11,0 21,3 22,3 26,8 31,7 35,0 36,5 40,1 41,2 44,6
1/2000 m 2,4 4,6 4,8 5,8 6,8 7,5 7,9 8,6 8,9 9,6
ft. 7,8 15,1 15,8 18,9 22,4 24,8 25,8 28,3 29,1 31,5
1/4000 m 1,7 3,3 3,4 4,1 4,8 5,3 5,6 6,1 6,3 6,8
ft. 5,5 10,7 11,1 13,4 15,9 17,5 18,2 20,0 20,6 22,3
1/8000 m 1,2 2,3 2,4 2,9 3,4 3,8 3,9 4,3 4,4 4,8
ft. 3,9 7,5 7,9 9,5 11,2 12,4 12,9 14,2 14,6 15,8

1: Când folosiţi panoul wide

Număr director bliţ manual

Număr director maxim (la aprox. ISO 100)

Putere bliţ Unitate de măsură Acoperire bliţ
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/1 m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
ft. 48,6 94,2 98,4 118,1 140,1 154,5 161,1 176,8 181,8 196,9
1/2 m 10,5 20,3 21,2 25,5 30,2 33,3 34,7 38,1 39,2 42,4
ft. 34,4 66,6 69,6 83,7 99,1 109,3 113,8 125,0 128,6 139,1
1/4 m 7,4 14,4 15,0 18,0 21,4 23,6 24,6 27,0 27,7 30,0
ft. 24,3 47,2 49,2 59,1 70,2 77,4 80,7 88,6 90,9 98,4
1/8 m 5,2 10,1 10,6 12,7 15,1 16,7 17,4 19,1 19,6 21,2
ft. 17,1 33,1 34,8 41,7 49,5 54,8 57,1 62,7 64,3 69,6
1/16 m 3,7 7,2 7,5 9,0 10,7 11,8 12,3 13,5 13,9 15,0
ft. 12,1 23,6 24,6 29,5 35,1 38,7 40,4 44,3 45,6 49,2
1/32 m 2,6 5,1 5,3 6,4 7,5 8,3 8,7 9,5 9,8 10,6
ft. 8,5 16,7 17,4 21,0 24,6 27,2 28,5 31,2 32,2 34,8
1/64 m 1,9 3,6 3,8 4,5 5,3 5,9 6,1 6,7 6,9 7,5
ft. 6,2 11,8 12,5 14,8 17,4 19,4 20,0 22,0 22,6 24,6
1/128 m 1,3 2,5 2,7 3,2 3,8 4,2 4,3 4,8 4,9 5,3
ft. 4,3 8,2 8,9 10,5 12,5 13,8 14,1 15,7 16,1 17,4
1/256*2 m 0,9 1,8 1,9 2,3 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 3,8
ft. 3,0 5,9 6,2 7,5 8,9 9,5 10,2 11,2 11,5 12,5
1/512*2 m 0,7 1,3 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7
ft. 2,3 4,3 4,3 5,2 6,2 6,9 7,2 7,9 7,9 8,9
1/1024*2 m 0,5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9
ft. 1,6 3,0 3,0 3,6 4,3 4,9 4,9 5,6 5,6 6,2

1: Când folosiţi panoul wide

2: Nu este disponibil cu sincronizare high-speed

Acoperire bliţ
(distanţă focală; pentru 35mm full-frame)
14 mm

Panoul Wide: Manual

* Nu este compatibil cu unghiurile de fotografiere ale obiectivelor EF15mm f/2,8 Fisheye sau EF8-15mm f/4L Fisheye USM

24 mm

Zoom

 • A: Auto

  Acoperirea bliţului este setată automat, ţinând cont de setările [Auto-zoom pt. dimens. senzor] şi [Distribuţie lumină] la distanţa focală a obiectivului

 • M: Manual

  Acoperirea bliţ este setată manual

  * Setările [Auto-zoom pt. dimens. senzor] şi [Distribuţie lumină] nu sunt luate în considerare

28 mm
35 mm
50 mm
70 mm
80 mm
105 mm
135 mm
200 mm
Unghi reflectare
Direcţie reflectare Unghi reflectare (aprox.)
Sus 45° 60° 75° 90° 120°
Jos
Stânga 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Dreapta 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Durată bliţ
 • Bliţ normal

  Putere bliţ Durată bliţ (Aprox., sec.) Putere bliţ Durată bliţ (Aprox., sec.)
  1/1 1/710 1/64 1/18640
  1/2 1/1310 1/128 1/23650
  1/4 1/2610 1/256 1/29050
  1/8 1/4890 1/512 1/35330
  1/16 1/7990 1/1024 1/46290
  1/32 1/13250
Transmiterea informaţiilor despre temperatura de culoare

Compatibil

Controlul expunerii

Moduri bliţ (moduri control expunere)

Moduri bliţ şi funcţiile disponibile

Mod bliţ Compensare expunere bliţ FEB Blocare FE Transmisie wireless radio
Bliţ automat* E-TTL II / E-TTL1
Bliţ manual
Bliţ stroboscopic
Declanşare grup*2 ○*3
Mod bliţ personalizat Conform cu modul bliţ înregistrat

1: Setat automat când modul de fotografiere al aparatului este setat la modurile din zona de bază

2: Poate fi setat doar când bliţul Speedlite este folosit ca transmiţător la operarea cu transmisie wireless radio

3: Doar grupuri setate la bliţ automat E-TTL II/E-TTL

Interval efectiv bliţ

Interval în următoarele condiţii

 • Dimensiunea senzorului: 35mm full-frame
 • Acoperire bliţ: 50 mm
 • Valoare diafragmă: f/1.4
 • ISO 100
 • Distribuţie lumină: Standard
Condiţii de declanşare Interval efectiv bliţ (aprox.)
Bliţ normal
(Lumină bliţ pregătit: aprinsă)
0,5–30,5 m
Bliţ rapid
(Lumină bliţ pregătit: clipeşte)
0,5–18,6 m
Sincronizare la viteză mare
(timp de expunere 1/250 sec.)
0,5–13,7 m
Compensare expunere bliţ

±3 stops (în paşi de 1/3-stop sau 1/2-stop)

Compensarea expunerii bliţului setată pe bliţul Speedlite are prioritate dacă compensarea expunerii bliţului este setată şi ep aparat

Compensarea expunerii bliţului pe bliţul Speedlite ar trebui să fie 0 pentru a permite compensarea expunerii bliţului folosind aparatul

FEB

±3 stops (în paşi de 1/3-stop sau 1/2-stop)

Anulare auto a FEB are loc după ce sunt realizate trei cadre

Poate fi folosit cu compensarea expunerii bliţului şi blocare FE

Blocare FE Compatibil
Memorare FE Compatibil
Sincronizare
Wireless Mod bliţ Sincronizare prima perdea Sincronizare a doua perdea Sincronizare la viteză mare
Dezactiv. Bliţ automat E-TTL II/E-TTL
Bliţ manual
Bliţ stroboscopic
Transmisie wireless
radio
(Transmiţător)
Bliţ automat E-TTL II/E-TTL
Bliţ manual
Bliţ stroboscopic
Declanşare grup
Lampă de modelare Compatibil
Bliţ de modelare

Incompatibil

Când este montat pe aparat

Reîncărcare bliţ

Timp de reîncărcare
Alimentarea cu energie Timp de reîncărcare (aprox.)
Bliţ normal Bliţ rapid
Pachet de baterii LP-EL 0.1–1.2 sec. 0.1–1.0 sec.

Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat

Se bazează pe standardele de testare Canon

Indicator bliţ pregătit
Bliţ normal (complet încărcat) Bliţ rapid Încărcare în desfăşurare
Lumină bliţ pregătit Luminează cu roşu Clipeşte cu roşu (8 Hz) Dezactiv.
Afişare panou LCD Nu este afişat Nu este afişat ÎNCĂRCARE
Nivelul de încărcare indicat în intervalul 1–5
Semnal sonor*1 Da*2 Da*3

1: Cu Funcţia personală P.Fn-05 (Semnal sonor) setată la ON - Activ

2: Cu Funcţia personală P.Fn-01 (Bliţ rapid) setată la OFF - Dezac.

3: Cu Funcţia personală P.Fn-01 (Bliţ rapid) setată la ON - Activ

Lumină pentru asistare AF

Mod LED

Lumina LED pentru asistare AF nu este folosită în aceste condiţii

- Obiectiv ataşat: Setaţi la modul MF

- Aparat: Setaţi la [AF Servo], [Transmit. fascicul asist. AF] setat la [Dezac.]

 • Lumină emisă

  Lumină vizibilă (de la LED-uri albe)

 • Sistem AF compatibile

  Dual Pixel CMOS AF

 • Intervalul efectiv

  Puncte AF Intervalul efectiv (aprox.)
  La centru 0,6–10 m

  Distanţă focală obiective: 24 mm sau mai mult

  Direcţie emisă: de la cap bliţ la 0 ° unghi de reflectare

Mod declanşare bliţ intermitent

O lumina intermitentă pentru asistare AF nu este folosită în aceste condiţii

- Obiectiv ataşat: Setaţi la modul MF

- Aparat: Setaţi la [AF Servo], [Transmit. fascicul asist. AF] setat la [Dezac.] sau [Doar fascicul asist. AF led]

 • Lumină emisă

  Lumină vizibilă

 • Sistem AF compatibile

  Dual Pixel CMOS AF

 • Intervalul efectiv

  Puncte AF Intervalul efectiv (aprox.)
  La centru 0,6–10 m

  Distanţă focală obiective: 24 mm sau mai mult

  Direcţie emisă: de la cap bliţ la 0 ° unghi de reflectare

Funcţii wireless prin transmisie radio

Setări wireless
Transmiţător

Compatibil

A doua şi următoarele unităţi servesc ca sub-transmiţător şi afişează simbolul “SUB SENDER”

Receptorii nu pot controla de la distanţă sub-transmiţătorii

Receptor Compatibil
Funcţii comunicare
Standarde conforme IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Metodă de comunicare Modulare primară: OQPSK
Modulare secundară: DS-SS
Frecvenţă transmitere 2405–2475 MHz
Canal Canal 1–15
Setare: Auto / Manual
ID wireless radio 0000–9999
Setare: Manual
Interval transmitere*1, 2 Aprox. 30 m
Grupuri

Până la 5 grupuri (A/B/C/D/E)

Unităţile transmiţător sunt setate la grupul A

Unităţi max. pentru comunicare Până la 16 transmiţători şi receptori împreună
Unităţi transmiţător max.

Până la 15

A doua şi următoarele unităţi servesc ca sub-transmiţător

Unităţi receptor max. Până la 15

1: Fără obiecte între transmiţători şi receptori şi fără interferenţe radio de la alte dispozitive

2: Intervalul de transmisie poate fi mai scurt în funcţie de condiţii precum poziţionarea unităţilor, mediul înconjurător şi condiţiile meteo

Funcţii corelate

Fotografierea corelată cu declanşarea automată a maxim 16 aparate foto (transmiţător: 1; receptori: 15) corelate cu declanşarea aparatului foto transmiţător

Fotografierea nu este simultană, deoarece aparatele receptor fotografiază cu o uşoară întârziere faţă de aparatul transmiţător

Sursa de alimentare

Baterie

Pachet de baterii LP-EL

Nu puteţi folosi baterii AA/LR6 şi Ni-MH

Indicator nivel baterie Oferit (afişaj cu 5 niveluri)
Sursă de alimentare externă Incompatibil
Număr maxim de declanşări

Aprox. 350–2.450

Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat

Se bazează pe standardele de testare Canon

Timp fotografiere wireless cu transmisie radio

Aprox. 17 h. continuu

Intervalul de timp până ce bliţul Speedlite se opreşte în timp ce este conectat wireless prin transmisie radio

Cu dezactivarea declanţării pe bliţul transmiţător şi folosind o baterie LP-EL nouă, complet încărcată

Închidere automată

Intervalul de timp de când un aparat conectat se opreşte sau este activată oprirea automată până când bliţul Speedlite se opreşte

Deoarece bliţul Speedlite poate detecta starea conectării cu aparatul, în timp ce aparatul este pornit, acesta nu intră în modul oprire automată singur (neintenţionat).

Status Funcţii personalizate Timp
În timpul funcţionării normale C.Fn-01-0 Aprox. 90 sec.
Când este setat ca transmiţător la operare wireless cu transmisie radio C.Fn-01-0 Aprox. 5 min.
În timpul fotografierii corelate C.Fn-01-0
Când este setat ca receptor la operare wireless cu transmisie radio C.Fn-10-0 Aprox. 1 oră
C.Fn-10-1 Aprox. 10 min.
Standby înainte de pornire după oprirea automată când este setat ca receptor C.Fn-11-0 Aprox. 8 ore
C.Fn-11-1 Aprox. 1 oră

Reactivat ca răspuns la următoarele operaţiuni

 • Dacă apăsaţi butonul declanşator până la jumătate
 • Dacă apăsaţi butonul de test bliţ
 • Folosind funcţia Meniu aparat directă din meniu cu un EL-5 ataşat la un aparat

Dimensiuni / greutate

Dimensiuni
Produs L × Î × A
Corp Aprox. 80,2×139,9×123,3 mm
Greutate
Produs Greutate
Doar corp Aprox. 491 g
Corp şi baterie
(Pachet de baterii LP-EL)
Aprox. 606 g

Mediu de operare

Interval de temperatură de funcţionare 0–45°C
Umiditate de funcţionare 85% sau mai puţin
 • Toate specificaţiile de mai sus se bazează pe standardele de testare Canon.
 • Specificaţiile produsului şi aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.