Bliţ automat cu trei grupuri de receptori

După ce au fost configurate grupurile A şi B, puteţi fotografia cu mai multe bliţuri adăugând grupul de declanşare C. Pentru o prezentare a controlului bliţului, consultaţi Control grup.

Grupul C este folositor când doriţi să eliminaţi umbrele din fundalul din spatele subiectului.

 1. Apăsaţi pe joystick direct.

 2. Selectaţi articolul indicat în (1).

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Setaţi la A:B C.

  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta A:B C, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 4. Adăugaţi bliţuri Speedlite la grupurile de declanşare A, B sau C şi poziţionaţi-le.

  • Verificaţi dacă sunt setate acelaşi canal de transmisie şi ID wireless radio pentru toţi iireceptor şi transmiţătorul.
  • Configuraţi receptorii pentru grupurile de declanşare A, B sau C şi poziţionaţi-le.
 5. Verificaţi canalul şi ID-ul.

  • Setaţi acelaşi canal de transmisie şi ID wireless radio pentru transmiţător şi receptori, dacă sunt diferite ().
 6. Setaţi raportul bliţului A:B.

  • Apăsaţi pe joystick direct pentru a selecta articolul indicat în imagine.
  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta raportul de bliţ A:B, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 7. Setaţi valoarea compensării expunerii bliţului pentru grupul de declanşare C.

  • Apăsaţi pe joystick direct pentru a selecta articolul indicat în imagine.
  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta valoarea pentru compensare, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 8. Verificaţi conexiunea şi asiguraţi-vă că bliţurile sunt încărcate.

  • Verificaţi că lumina LINK este verde.
  • Verificaţi că luminile bliţ pregătit sunt aprinse pentru transmiţător şi receptor.
  • Transmiţătorul emite un sunet după ce toate bliţurile Speedlite au terminat de reîncărcat cînd P.Fn-05 este setat la [0] ().
  • Verificaţi ca Transmiţătorul wireless nu este conectat să nu fie afişat pe panoul LCD al unităţii transmiţător.
  • Verificaţi dacă simbolul Receptor complet încărcat care indică dacă încărcarea unităţii transmiţător/receptor este finalizată este aprins pe panoul LCD (ÎNCĂRCARE nu este afişat).
  • Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD al transmiţătorului, consultaţi Iluminare panou LCD.
 9. Verificaţi operarea.

  • Apăsaţi butonul testare bliţ pe transmiţător.
  • Bliţurile Speedlite vor declanşa. Dacă nu declanşează, verificaţi dacă sunt în intervalul de transmisie ().
 10. Realizaţi fotografia.

  • La fel ca la fotografierea normală cu bliţ, fotografiaţi după ce configuraţi aparatul.

Atenţie

 • Când Transmiţătorul wireless nu este conectat este afişat pe ecranul LCD, transmisia radio nu poate fi realizată. Verificaţi din nou canalele de transmisie şi ID-ul wireless radio al transmiţătorului şi al receptorilor. Dacă nu le puteţi conecta cu aceleaşi setări, opriţi şi porniţi din nou transmiţătorul şi receptorii.
 • Dacă îndreptaţi unităţile din grupul C direct înspre subiect poate duce la supraexpunere.

Notă

 • Apăsaţi butonul de previzualizare profunzime de câmp de pe aparat pentru a declanşa bliţul de modelare ().
 • Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când bliţul este setat ca transmiţător.
 • Dacă receptorul se opreşte automat, apăsaţi butonul de test al unităţii transmiţător pentru a porni receptorul.
 • Declanşare bliţ test nu este disponibil când este activă durata de măsurare a aparatului sau alte funcţii similare.