Pregătiri şi operaţii de bază

Acest capitol descrie pregătirile înainte de începerea fotografierii cu bliţ şi operaţiunile de bază.

Atenţie

  • Precauţii la declanşarea continuă a bliţului

  • Pentru a evita deteriorarea capului bliţului din cauza supra-încălzirii, nu declanşaţi bliţul continuu la putere maximă pentru mai mult de 40 de ori. După ce fotografiaţi continuu la putere maximă de atâtea ori, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 40 de min.
  • După ce fotografiaţi continuu la putere maximă de atâtea ori, dacă fotografiaţi în continuare la intervale scurte poate activa o funcţie de siguranţă care restricţionează declanşarea. La nivelul 1 de restricţionare a bliţului, intervalul de declanşare este setat automat la aprox. 8 sec. În acest caz, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 40 de min.
  • Pentru detalii, consultaţi Restricţiii de utilizare bliţ din cauza creşterii temperaturii.