Blocare FE

Fotografierea cu blocare FE (expunere bliţ) oferă o expunere bliţ potrivită pentru zona specificată cu subiectul.

Cu ETTL afişat pe panoul LCD, apăsaţi butonul Blocare AE (blocare AE) al aparatului.

 1. Focalizaţi pe subiect.

 2. Apăsaţi butonul Blocare AE (Temporizator 16 sec).

  • Centraţi subiectul în vizor, apoi apăsaţi butonul Blocare AE al aparatului.
  • Bliţul Speedlite declanşează înainte de fotografiere şi puterea necesară pentru subiect este reţinută.
  • [FEL] este afişat în vizor pentru aproximativ jumătate de secundă.
  • De fiecare dată când apăsaţi butonul Blocare AE, bliţul va declanşa şi o nouă valoare este reţinută în memorie.

Notă

 • Avertisment blocare FE în afara razei de acţiune clipeşte în vizor dacă nu se poate obţine o expunere potrivită cu blocare FE. Apropiaţi-vă de subiect sau deschideţi diafragma înainte de a încerca să blocaţi expunerea cu bliţ din nou. Puteţi încerca să creşteţi valoarea ISO înainte de a încerca să blocaţi expunerea cu bliţ din nou.
 • Este posibil ca blocarea FE să nu fie prea eficientă, dacă subiectul este prea mic în vizor.