Restricţii de utilizare bliţ din cauza creşterii temperaturii

Când declanşaţi continuu, folosiţi bliţul stroboscopic sau bliţul pentru modelare în mod repetat la intervale scurte, capul bliţului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii se pot încălzi.

Declanşarea repetată a bliţului creşte gradual intervalul de declanşare, până la 4 sec., pentru a evita uzura sau deteriorarea capului bliţului de la supraîncălzire. Dacă veţi continua să folosiţi bliţul în această situaţie va duce automat la restricţionarea declanşării bliţului.

Mai mult, când declanşarea bliţului este restricţionată, un simbol de avertizare indică faptul că temperatura este crescută şi intervalul între declanşări este automat setat la un interval de aprox. 8 sec. sau 20 sec (nivelul 1 şi 2).

Avertizare creştere temperatură

La oricare dintre cele două niveluri, este afişat un simbol de avertizare diferit pe măsură ce temperatura internă creşte. Dacă veţi continua declanşarea după ce se ajunge la nivelul 1, se va trece la nivelul 2.

Afişaj / Sunet Nivel 1
(interval declanşare: Aproximativ 8 secunde)
Nivel 2
(interval declanşare: Aproximativ 20 de secunde)
Simbol Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 1 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 2
Iluminare panou LCD Aprins Clipeşte
Emitere sunete Cu P.Fn-05 setat la [0]: Sunet pentru avertizare

Avertizare creştere temperatură lampă modelare

Următoarea atenţionare apare când temperatura luminii de modelare creşte.

Pentru a şterge atenţionarea, apăsaţi pe joystick direct sau apăsaţi pe butonul Anulare.

Dacă temperatura ambientală din jurul luminii de modelare creşte prea mult, este posibil ca lumina să scadă în intensitate sau să se oprească complet.

Afişaj Nivel 1 Nivel 2
Simbol Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 1 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 1 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 2 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 2
Când este pornit Când este oprit Când este pornit Când este oprit
Luminozitate Când setaţi luminozitate maximă: întunecat Dezactiv.

Avertizare creştere temperatură baterie

Următorul simbol apare când bateria se încălzeşte. Ulterior, afişajul revine la aceeaşi stare ca avertismentul pentru creşterea temperaturii ().

Numărul de declanşări continue şi timpul de odihnă

Următorul tabel arată numărul de declanşări aproximative continue până avertizarea (nivelul 1) este afişată şi timpul de odihnă necesar până se poate realiza din nou fotografierea cu bliţ normală.

Funcţie Număr estimativ de declanşări continue
Până la avertisment nivel 1
Timp necesar estimativ de repaus
Acoperire bliţ
14 mm*1, 24 mm28 mm 35–200 mm
Continuu, la putere maximă () 40 de ori sau mai mult 85 de ori sau mai mult Cel puţin 40 de min.
Bliţ de modelare ()
Bliţ stroboscopic () Variază în funcţie de condiţiile de declanşare -

Aşa cum este măsurat în modul bliţ manual în funcţie de standardele de testare Canon.

Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat

1: Când folosiţi panoul wide.

Atenţie

 • Când declanşaţi continuu, nu atingeţi capul bliţului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii.

  Când declanşaţi continuu sau folosiţi bliţul pentru modelare în mod repetat la intervale scurte, nu atingeţi capul bliţului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii. Capul bliţului, bateriile şi zona din apropierea compartimentului pentru baterii se încălzesc, apărând riscul să vă ardeţi.

Atenţie

 • Nu deschideţi sau închideţi capacul compartimentului pentru baterie în timp ce declanşarea bliţului este restricţionată. Acest lucru anulează restricţiile pentru declanşare bliţ, lucru care este potenţial periculos.
 • Intervalul de declanşare devine mai mare pe măsură ce capul bliţului se încălzeşte, chiar dacă nu este afişat avertismentul nivel 1.
 • După afişarea avertismentului nivel 1, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 40 de min.
 • Chiar dacă vă opriţi din fotografiat după ce este afişat nivelul 1 de avertizare, este posibil să fie afişat şi nivelul 2 de avertizare.
 • Fotografierea cu bliţ în modul bliţ ETTL sau în zone cu temperaturi ridicate poate reduce intervalul de timp după care apare restricţionarea folosirii bliţului.
 • Pentru precauţii referitoare la numărul de declanşări pentru bliţ, consultaţi Precauţii la declanşarea continuă a bliţului, Bliţ stroboscopic şi Bliţ de modelare.
 • În situaţii foarte rare, este posibil ca declanşarea bliţului să nu fie posibilă din cauza temperaturii exterioare foarte ridicată.
 • Bliţul Speedlite nu emite sunetul de avertizare când P.Fn-05 este setată la [1] (), chiar dacă declanşarea este restricţionată.
 • Nu este emisă nici o avertizare prin iluminarea panoul LCD când C.Fn-22 este setat la [1] (), chiar dacă se încălzeşte capul bliţului.