Personalizarea bliţului Speedlite

Acest capitol descrie cum să personalizaţi bliţul Speedlite cu funcţiile personalizate/ funcţiile personale (C.Fn/P.Fn).

Atenţie

  • Operaţiunile descrise în acest capitol nu sunt disponibile când bliţul Speedlite este ataşat la un aparat foto setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE prioritate flexibilă, Program AE, AE prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală sau Bulb (Bulb) (Zonă creativă).