Bliţ manual

Puterea bliţului poate fi setată în intervalul 1/1024 până la putere maximă (1/1), în trepte de 1/3-stop.

Folosind un aparat de măsurat intensitatea bliţului disponibil în comerţ, puteţi determina puterea bliţului necesară pentru o expunere potrivită. Este recomandat să setaţi pe aparat modul de fotografiere la AE prioritate diafragmă sau Expunere manuală.

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ la Expunere manuală.

  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta M, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 3. Selectaţi Setare Compensare expunere bliţ / Nivel declanşare bliţ cu joystick-ul.

 4. Reglaţi puterea bliţului.

  • Apăsaţi pe joystick orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta puterea bliţului, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Sunt afişate distanţa de fotografiere aproximativă (1) şi diafragma (2), când apăsaţi butonul declanşator al aparatului până la jumătate.

Notă

 • Când este setată sincronizare high-speed, intervalul de setare a puterii bliţului este 1/128–1/1.
 • Pentru detalii despre numere ghid când este folosit bliţ manual, consultaţi Specificaţii.
 • Puterea bliţului poate fi setată direct dacă rotiţi Rotiţă selectare fără să selectaţi mai întâi MOD cu joystick-ul, dacă veţi configura C.Fn-13.

Setare Ieşire bliţ manual din memorie FE

Nivel de putere al bliţului folosit când fotografiaţi în modul bliţ ETTL poate fi aplicat ca nivelul pentru modul bliţ M.

 1. Setaţi funcţia de memorie FE.

  • În funcţiile personale, setaţi P.Fn-04 FEM la [1] (Pornit, ).
 2. Fotografiaţi în modul bliţ ETTL.

  • Selectaţi MOD cu joystick-ul.
  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta ETTL, apoi apăsaţi pe joystick direct.
  • Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a fotografia.
 3. Setaţi modul bliţ la M.

  • Selectaţi MOD cu joystick-ul.
  • Apăsaţi pe joystick vertical sau orizontal sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta M, apoi apăsaţi pe joystick direct.
 4. Verificaţi puterea bliţului.

  • Verificaţi dacă subiectul se află în raza de acoperire a bliţului (1).

Atenţie

 • Înainte de a declanşa cu bliţul Speedlite setat la ETTL, asiguraţi-vă că lumina bliţ pregătit este roşie (complet încărcat).
 • Dacă modificaţi valoarea ISO, valoarea diafragmei sau alte setări care implică puterea bliţului (precum intensitatea luminii sau zoom bliţ) după ce fotografiaţi cu bliţul Speedlite setat la ETTL, vă recomandăm să fotografiaţi din nou cu el setat la ETTL.
 • Temperatura de culoare a bliţului Speedlite poate fi foarte diferită decât cea a luminii ambientale când balansul de alb al aparatului foto este setat la Balans de alb automat tonurile de culoare ale fotografiilor pot fi foarte diferite între setările ETTL şi M când compensarea bliţului este setată către partea negativă şi [Echilibru E-TTL] este setat la [Prior med amb].

 • Când folosiţi memorie FE la fotografierea wireless cu mai multe bliţuri, configuraţi înainte setări identice pentru grupurile de declanşare pentru ETTL şi M. Când setaţi ETTL la A:B C, setaţi M la A:B:C.
 • Interval de bliţ efectiv indicat pentru ETTL este posibil să nu se potrivească cu distanţa focală indicată pentru M, în funcţie de condiţiile de fotografiere.
 • Dacă setaţi puterea bliţului la 1/1024 poate avea ca rezultat supraexpunere.

Notă

 • Puteţi doar să apăsaţi pe joystick în jos pentru a schimba între ETTL şi M când P.Fn-04 FEM este setat la [2] (Pornit / MOD ETTL/M).

Expunere manuală bliţ măsurată

Folosind un aparat foto compatibil cu bliţ măsurat manual, puteţi seta manual nivelul pentru expunere bliţ înainte de fotografiere. Acest lucru este eficient pentru fotografie cu bliţ la apropiere. Folosiţi un card gri 18% disponibil în comerţ şi fotografiaţi după cum urmează.

 1. Configuraţi setările aparatului şi ale bliţului Speedlite.

  • Setaţi modul de fotografiere al aparatului la Expunere manuală sau AE prioritate diafragmă.
  • Setaţi modul bliţului Speedlite la Expunere manuală.
 2. Focalizaţi pe subiect.

  • Focalizaţi manual pe subiect.
 3. Setaţi un card gri 18%.

  • Puneţi cardul în locul subiectului.
  • Îndreptaţi aparatul astfel încât întreg cercul pentru măsurarea spot din centrul vizorului să acopere cartonul gri.
 4. Apăsaţi butonul Funcţii multiple sau Blocare AE / Blocare FE (Temporizator 16 sec).

  • Bliţul Speedlite declanşează înainte de fotografiere şi este reţinută puterea necesară pentru o expunere cu bliţ potrivită.
  • În partea dreaptă a vizorului, indicatorul pentru nivelul expunerii va indica nivelul de expunere a bliţului faţă de expunerea standard.
 5. Setaţi nivelul expunerii bliţului.

  • Reglaţi nivelul manual al bliţului Speedlite astfel încât nivelul expunerii cu bliţ să se alinieze cu semnul expunerii standard.
 6. Realizaţi fotografia.

  • Îndepărtaţi cardul gri şi realizaţi fotografia.

Notă

 • Consultaţi manualul de instrucţiuni al aparatului foto pentru detalii despre aparate care sunt compatibile cu bliţ măsurat manual.