Komunikacja ze smartfonem za pomocą aplikacji Camera Connect

Instalowanie aplikacji Camera Connect na smartfonach

Na smartfonie z zainstalowanym systemem Android lub iOS należy zainstalować dedykowaną aplikację Camera Connect (bezpłatną).

 • Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Dostęp do Google Play lub App Store można również uzyskać, korzystając z kodu QR w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu.

Uwaga

 • W przypadku wersji systemów operacyjnych obsługiwanych przez program Camera Connect należy przejść do witryny internetowej pobierania programu Camera Connect.
 • Przykładowe ekrany i inne szczegóły w tej instrukcji mogą nie odpowiadać faktycznym elementom interfejsu użytkownika po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego aparatu lub zainstalowaniu aktualizacji aplikacji Camera Connect albo systemu Android lub iOS.

Łączenie się ze smartfonem obsługującym technologię Bluetooth przez sieć Wi-Fi

Wykonaj poniższe czynności, aby ustanowić połączenie Wi-Fi między aparatem a smartfonem obsługującym energooszczędną technologię Bluetooth (zwaną dalej „Bluetooth”), a następnie zapisać zdjęcia z aparatu w smartfonie za pomocą aplikacji Camera Connect.

 • Czynności do wykonania w smartfonie (1)

  Włącz Bluetooth i sieć Wi-Fi na ekranie ustawień smartfona. Należy pamiętać, że parowanie aparatu nie jest możliwe z poziomu ekranu ustawień Bluetooth smartfona.

 • Czynności do wykonania w aparacie (1)

  Aby ponownie nawiązać połączenie ze smartfonem, z którym łączono się już wcześniej, możesz po prostu włączyć aparat i uruchomić aplikację Camera Connect.

  1. Wybierz [Komunikacja bezprzewodowa: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Wybierz [SmartfonPodłącz do smartfona].

  3. Wybierz [Dodaj urządzenie do podłączenia].

  4. Naciśnij przycisk SET.

   • Zainstaluj aplikację Camera Connect na smartfonie i wybierz [OK].
  5. Wybierz [Paruj przez Bluetooth].

   • Aby sparować z innym smartfonem, wybierz [OK] na następnym ekranie.
 • Czynności do wykonania w smartfonie (2)

  1. Uruchom aplikację Camera Connect.

  2. Dotknij aparatu, aby sparować.

  3. Dotknij [Pair/Paruj] (tylko system iOS).

 • Czynności do wykonania w aparacie (2)

  1. Wybierz [OK].

 • Czynności do wykonania w smartfonie (3)

  1. Po wyświetleniu komunikatu [Pairing complete/Parowanie zakończone] dotknij przycisku [OK].

  2. W aplikacji Camera Connect dotknij [Images on camera/Obrazy w aparacie].

   • Dotknij [Join/Dołącz] po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego nawiązanie połączenia z aparatem.
   • Zdjęcia z aparatu są wyświetlane na smartfonie po ustanowieniu połączenia Wi-Fi. W aparacie wyświetlana jest opcja [Wi-Fi włączona].
  3. Wybierz zdjęcia i zapisz je na smartfonie.

  Przestroga

  • Połączenia Bluetooth zużywają baterię aparatu.

Funkcje aplikacji Camera Connect

 • Images on camera/Obrazy w aparacie

  • Zdjęcia można przeglądać lub usuwać.
  • Zdjęcia można zapisywać na smartfonie.
 • Remote live view shooting/Zdalne fotografowanie z podglądem na żywo

  • Umożliwia zdalne fotografowanie w trakcie przeglądania zdjęć na żywo na smartfonie.
 • Location information/Informacji o lokalizacji

  • Nieobsługiwane w tym aparacie.
 • Camera settings/Ustawienia aparatu

  • Ustawienia aparatu można zmienić.

Anulowanie parowania

Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób.

 1. Wybierz [Komunikacja bezprzewodowa: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Wybierz [SmartfonPodłącz do smartfona].

 3. Wybierz [Usuń informacje o połączeniu].

 4. Wybierz smartfon, z którym chcesz anulować parowanie.

  • Smartfony aktualnie sparowane z aparatem są oznaczone [Bluetooth].
 5. Wybierz [OK].

 6. Wyczyść informacje o aparacie w smartfonie.

  • W menu ustawień Bluetooth smartfona usuń zarejestrowane w nim informacje o aparacie.

Nawiązywanie połączenia Wi-Fi bez użycia funkcji Bluetooth

Ze smartfonami nieobsługującymi Bluetooth można połączyć się przez sieć Wi-Fi w następujący sposób.

 • Czynności do wykonania w aparacie (1)

  1. Wybierz [Komunikacja bezprzewodowa: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Wybierz [SmartfonPodłącz do smartfona].

  3. Wybierz [Dodaj urządzenie do podłączenia].

  4. Naciśnij przycisk SET.

   • Zainstaluj aplikację Camera Connect na smartfonie i wybierz [OK].
  5. Wybierz [Połącz przez Wi-Fi].

  6. Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.

 • Czynności do wykonania w smartfonie

  1. Użyj smartfona, aby nawiązać połączenie Wi-Fi.

   • Aktywuj funkcję Wi-Fi w smartfonie, a następnie dotknij pozycję SSID (nazwa sieci) sprawdzoną w kroku 6.
   • Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w kroku 6.
  2. Uruchom aplikację Camera Connect i dotknij aparatu, z którym chcesz się połączyć przez sieć Wi-Fi.

   • Na wyświetlonym ekranie dotknij aparatu, z którym chcesz się połączyć przez sieć Wi-Fi.
 • Czynności do wykonania w aparacie (2)

  1. Wybierz [OK].

   • W aparacie wyświetlana jest opcja [SmartfonWi-Fi włączona].
   • Na smartfonie zostanie wyświetlony główny ekran programu Camera Connect.

Ogólne środki ostrożności podczas komunikowania się ze smartfonami za pomocą Camera Connect

Przestroga

 • Niektóre funkcje nie są dostępne podczas połączenia za pośrednictwem Wi-Fi.
 • Podczas fotografowania zdalnego szybkość AF może się zmniejszyć.
 • Zależnie od stanu połączenia wyświetlanie obrazu lub zwalnianie migawki może być wolniejsze niż zwykle.

Uwaga

 • Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania energii smartfona.