Tryb ciągły AF

Ta funkcja utrzymuje ostrość obiektów.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Ciągły AF].

  2. Wybierz [Włącz].

Przestroga

  • Po ustawieniu opcji [Włącz] aparat zużywa więcej energii, ponieważ obiektyw jest napędzany w sposób ciągły.