Obsługa menu i ustawienia

Ekran menu

 1. (1) Karty główne
 2. (2) Pozycje menu
 3. (3) Fotografowanie: Fotografowanie
 4. (4) Tryb odtwarzania: Tryb odtwarzania
 1. (5) Komunikacja bezprzewodowa: Komunikacja bezprzewodowa
 2. (6) Konfiguracja: Konfiguracja
 3. (7) Ustawienia menu

Procedura ustawiania menu

 1. Wyświetl ekran menu.

  • Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.
 2. Wybierz pozycję.

  • Naciśnij przycisk Migawka lub Nagrywanie filmów, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk SET.
 3. Wybierz opcję.

  • Naciśnij przycisk Migawka lub Nagrywanie filmów, aby wybrać opcję.
  • Aktualne ustawienie jest zaznaczone na niebiesko.
 4. Ustaw opcję.

  • Naciśnij przycisk SET, aby ją ustawić.
 5. Zamknij okno ustawień.

  • Naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • W opisie funkcji menu założono, że został naciśnięty przycisk MENU w celu wyświetlenia ekranu menu.
 • Aby anulować operację, naciśnij przycisk MENU.