O tym przewodniku

Ikony w tym przewodniku

SET Wskazuje przycisk nastaw.
  • W przypadku przycisków lub pozycji ustawień w instrukcji zastosowano te same ikony lub elementy wyświetlacza, które można znaleźć na przyciskach aparatu i w wizjerze.
Łącze Łączy strony dotyczące pokrewnych tematów.
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie zapobiegające problemom z fotografowaniem.

Informacje uzupełniające

Informacje uzupełniające.

Podstawowe założenia dotyczące instrukcji obsługi i przykładowe zdjęcia

  • Instrukcje dotyczą aparatu z włączonym zasilaniem ().
  • Zakłada się, że wszystkie ustawienia menu mają wartości domyślne.
  • Przykładowe zdjęcia w tej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy.