Uwagi dotyczące obsługi

Konserwacja aparatu

 • Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Nie należy go upuszczać ani narażać na wstrząsy.
 • Aparat nie jest wodoodporny i nie można używać go pod wodą. W przypadku zamoczenia aparatu należy natychmiast skontaktować się z centrum serwisowym firmy Canon. Krople wody należy dokładnie wytrzeć czystą, suchą szmatką, a jeśli aparat został wystawiony na działanie zasolonego powietrza, należy go wytrzeć czystą, lekko zwilżoną szmatką.
 • Jeśli aparat ulegnie zamoczeniu, należy go wytrzeć czystą, suchą szmatką. Jeśli aparat ulegnie zanieczyszczeniu, np. kurzem lub solą, należy go wytrzeć czystą, lekko zwilżoną szmatką.
 • Używanie aparatu w zakurzonych lub brudnych miejscach może doprowadzić do jego uszkodzenia.
 • Zaleca się wyczyszczenie aparatu po użyciu. Aparat wystawiony na działanie zanieczyszczeń, kurzu, wody lub soli może nie działać prawidłowo.
 • Nigdy nie należy pozostawiać aparatu w pobliżu przedmiotów emitujących silne pole magnetyczne, takie jak magnes lub silnik elektryczny. Należy także unikać używania lub pozostawiania aparatu w pobliżu urządzeń emitujących silne fale radiowe, na przykład dużej anteny. Silne pola magnetyczne mogą być przyczyną nieprawidłowego działania aparatu lub uszkodzenia danych obrazu.
 • Nie należy wystawiać aparatu na działanie nadmiernej temperatury, na przykład w samochodzie stojącym na słońcu. Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie aparatu.
 • W aparacie znajdują się precyzyjne obwody elektroniczne. Nigdy nie należy samodzielnie rozmontowywać aparatu.
 • Jeśli aparat zostanie nagle przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia, na aparacie i zawartych w nim częściach może skroplić się para. Aby zapobiec kondensacji, należy najpierw umieścić aparat w szczelnie zamkniętej plastikowej torbie i umożliwić mu dostosowanie się do wyższej temperatury przed wyjęciem z niej.
 • Jeśli aparat jest zaparowany, aby uniknąć uszkodzenia, nie należy korzystać z niego ani wyjmować karty. Należy wyłączyć aparat i zaczekać, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym użyciem. Nawet po całkowitym wyschnięciu, jeśli wewnętrzne elementy aparatu nadal są zimne, nie należy wyjmować karty, dopóki aparat nie dostosuje się do temperatury otoczenia.
 • Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. W trakcie przechowywania należy od czasu do czasu kilka razy nacisnąć przycisk migawki, aby sprawdzić, czy aparat nadal działa.
 • Należy unikać przechowywania aparatu w miejscach, w których znajdują się chemikalia powodujące rdzę i korozję, na przykład w laboratorium chemicznym.
 • Jeśli aparat nie był używany przez dłuższy czas, przed użyciem należy przetestować wszystkie jego funkcje. Jeśli nie korzystano z aparatu przez jakiś czas lub zbliża się ważna okazja do robienia zdjęć, przykład wyjazd za granicę, należy zlecić sprawdzenie aparatu w najbliższym centrum serwisowym firmy Canon lub samemu sprawdzić, czy działa prawidłowo.
 • Aparat może się nagrzać po wielokrotnym robieniu zdjęć seryjnych lub fotografowaniu/nagrywaniu filmów przez dłuższy czas. Nie oznacza to nieprawidłowego działania aparatu.
 • Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz obszaru obrazu znajduje się jasne źródło światła, mogą pojawić się refleksy lub poświata.

Wizjer

 • Mimo że wizjer został wyprodukowany z zastosowaniem niezwykle precyzyjnych technik wytwarzania i ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania projektowe, maksymalnie 0,01%pikseli może być wadliwych lub przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia. Nie mają one wpływu na rejestrowane obrazy.

Karty

Aby chronić kartę i zapisane na niej dane, należy pamiętać o następujących zaleceniach:

 • Nie należy upuszczać, zginać ani moczyć karty. Nie należy narażać jej na działanie nadmiernych sił, wstrząsów ani wibracji.
 • Nie należy dotykać obwodów elektronicznych na karcie palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
 • Nie należy umieszczać na karcie żadnych naklejek itp.
 • Nie należy przechowywać ani używać karty w pobliżu przedmiotów emitujących silne pole magnetyczne, takich jak telewizor, głośniki lub magnesy. Należy także unikać miejsc, w których występują ładunki elektrostatyczne.
 • Nie należy pozostawiać karty w miejscu narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie lub w pobliżu źródła ciepła.
 • Kartę należy przechowywać w etui.
 • Nie należy przechowywać karty w gorących, zakurzonych lub wilgotnych miejscach.