Tryb odtwarzania

W tym rozdziale omówiono tematy związane z odtwarzaniem — zrobionych zdjęć i nagranych filmów — oraz przedstawiono ustawienia menu na karcie Wyświetlanie ([Tryb odtwarzania]).

Przestroga

  • Aparat może nie obsługiwać zwykłego widoku lub wybierania w przypadku zdjęć wykonanych innymi aparatami lub zdjęć wykonanych tym aparatem, które następnie edytowano lub którym zmieniono nazwy na komputerze.