Wybór metody AF

Możesz zmienić metodę automatycznej regulacji ostrości, aby dopasować ją do fotografowanego obiektu i scenerii.

 1. Wybierz [Fotografowanie: Metoda AF].

 2. Wybierz metodę AF.

Twarz(Twarz) + Śledzenie: Twarz + Śledzenie

Aparat wykrywa twarze ludzi i ustawia na nich ostrość.

Jeśli żadna twarz nie zostanie wykryta, pola ostrości są określane na podstawie różnych warunków.

Przestroga

 • Obiekt inny niż ludzka twarz może zostać wykryty jako twarz.
 • Wykrywanie twarzy nie zadziała, jeśli twarz na zdjęciu jest bardzo mała lub duża, zbyt jasna lub zbyt ciemna lub jest częściowo ukryta.
 • Metoda AF może nie wykryć obiektów lub twarzy przy krawędziach ekranu. Zmień ujęcie, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć go bliżej środka.

1-punktowy AF: Jednopunktowy AF

Aparat ustawia ostrość w pojedynczym punkcie AF pośrodku ekranu.

Wskazówki dotyczące fotografowania przy użyciu automatycznej regulacji ostrości

 • Nawet po uzyskaniu ostrości naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie ostrości.
 • Jasność obrazu może ulec zmianie podczas automatycznego ustawiania ostrości.
 • Ustawienie ostrości może zająć trochę czasu, w zależności od obiektu i warunków fotografowania.
 • Jeśli źródło światła zmienia się podczas fotografowania, ekran może migotać, a ustawienie ostrości może być trudne. W takim przypadku należy wyłączyć i ponownie włączyć aparat, a następnie wznowić fotografowanie z automatyczną regulacją ostrości przy używanym źródle światła.
 • Jeśli obiekty znajdujące się na obrzeżach są nieznacznie nieostre, należy spróbować ponownie ustawić ostrość, ustawiając obiekt w środku, a następnie jeszcze raz skomponować ujęcie i sfotografować je.

Warunki fotografowania, które utrudniają ustawianie ostrości

 • Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo lub płaskie powierzchnie w jednolitych kolorach, albo sytuacje, gdy szczegóły świateł lub cieni są obcięte.
 • Obiekty w słabym świetle.
 • Paski i inne wzory, na których kontrast występuje tylko w kierunku poziomym.
 • Obiekty z powtarzającymi się wzorami (na przykład: okna wieżowców, klawiatury itp.).
 • Cienkie linie i kontury obiektów.
 • Źródła światła o stale zmieniającej się jasności, kolorach lub wzorach.
 • Sceny nocne lub punkty świetlne.
 • Obraz migoczący przy oświetleniu fluorescencyjnym lub LED.
 • Wyjątkowo małe przedmioty.
 • Obiekty na krawędzi ekranu.
 • Silnie podświetlone lub odblaskowe obiekty (na przykład: samochód z silnie odblaskowymi powierzchniami itp.).
 • Bliskie i odległe obiekty w obrębie punktu AF (na przykład: zwierzę w klatce itp.).
 • Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i nie pozostające w bezruchu z powodu drgań aparatu lub rozmycia obiektu.
 • Ustawianie AF, gdy obiekt jest bardzo nieostry.
 • Szumy (kropki światła, paski itp.) pojawiające się na ekranie podczas ustawiania ostrości.