Funkcje bezprzewodowe

W tym rozdziale wyjaśniono, jak korzystając z funkcji komunikacyjnych, połączyć aparat ze smartfonem lub tabletem (zwanych dalej łącznie „smartfonami”) przez sieć Wi-Fi, wysyłać zdjęcia, zdalnie sterować aparatem lub wykonywać inne działania.

Przestroga

  • Za pośrednictwem sieci Wi-Fi aparat może się łączyć tylko ze smartfonami.

Przestroga

  • Ważne

  • Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody powstałe w efekcie nieprawidłowych ustawień sieciowych podczas używania aparatu. Ponadto firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne straty lub szkody spowodowane używaniem aparatu.

    Podczas korzystania z sieci należy podjąć środki bezpieczeństwa, uznane za konieczne według własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane nieautoryzowanym dostępem lub innymi naruszeniami zabezpieczeń.