Formatowanie

Użyj aparatu do sformatowania (zainicjowania) karty w następujących przypadkach.

 • Karta jest nowa.
 • Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
 • Karta jest pełna zdjęć lub danych.
 • Wyświetlany jest błąd związany z kartą ().

Przestroga

 • Sformatowanie karty spowoduje usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych. Przed formatowaniem należy sprawdzić, co znajduje się na karcie. W razie potrzeby należy przenieść zdjęcia i dane do komputera itp. przed sformatowaniem karty.
 1. Wybierz [Tryb odtwarzania: Formatuj kartę].

 2. Sformatuj kartę.

  • Wybierz [OK].

Formaty plików kart

Karty microSD zostaną sformatowane w FAT12/16, karty microSDHC w FAT32, a microSDXC w exFAT.

Przestroga

 • Używanie kart microSDXC sformatowanych w tym aparacie może być niemożliwe w innych aparatach. Należy również pamiętać, że karty sformatowane w formacie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre komputerowe systemy operacyjne lub czytniki kart.
 • Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego usunięcia danych. Należy o tym pamiętać, sprzedając lub wyrzucając karty. Wyrzucając karty pamięci, należy w razie potrzeby wykonać czynności mające na celu ochronę informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić karty.

Uwaga

 • Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania karty może być mniejsza niż pojemność wskazana na karcie.
 • W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.