Oszczędzanie energii

Można ustawić czas, po którym aparat i wizjer wyłączają się automatycznie ([Autom. wyłącz.] i [Wizjer wyłącz.]).

  1. Wybierz [Konfiguracja: Oszcz.energii].

  2. Wybierz pozycję.

Uwaga

  • Aby oszczędzać energię, zazwyczaj należy ustawić [Autom. wyłącz.] na 15 sek.
  • Naciśnięcie dowolnego przycisku przed wygaśnięciem timera [Wizjer wyłącz.] powoduje jego zresetowanie.
  • Ustawienia oszczędzania energii nie działają podczas fotografowania, odtwarzania filmów ani połączeń bezprzewodowych.