Ustawienia Wi-Fi

 1. Wybierz [Komunikacja bezprzewodowa: Ustawienia Wi-Fi].

 2. Wybierz pozycję.

 • Wi-Fi

  Ustaw opcję [Wyłącz] w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych lub bezprzewodowych jest zabronione, na przykład w samolotach lub szpitalach.

 • Hasło

  Aby zezwolić na nawiązywanie połączeń Wi-Fi bez hasła, ustaw [Brak].

 • Adres MAC

  Możesz sprawdzić adres MAC aparatu.