Ładowanie aparatu

 1. Naładuj aparat.

  • Za pomocą dostarczonego kabla interfejsu należy podłączyć złącze cyfrowe aparatu do zasilacza (sprzedawanego osobno) w celu naładowania aparatu.
  • Po rozpoczęciu ładowania kontrolka zmienia kolor na pomarańczowy.
  • Kontrolka gaśnie po zakończeniu ładowania.
 • Ładowanie całkowicie rozładowanego aparatu trwa ok. 1 godz. i 50 min. w temperaturze pokojowej (23°C). Czas wymagany do pełnego naładowania będzie się znacznie różnić w zależności od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności baterii.

 • Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niskich temperaturach (5–10°C) trwa dłużej.
 • Z aparatu można korzystać po podłączeniu go do ładowania.

Przestroga

 • Ładowanie i zasilanie może się zatrzymać, jeśli aparat się nagrzeje.

Uwaga

 • Do ładowania i zasilania aparatu zalecany jest opcjonalny zasilacz USB PD-E1. Ponadto potwierdzono, że z aparatem działają także niektóre dostępne na rynku zasilacze (USB Type-C, z napięciem/prądem wyjściowym co najmniej 9 V DC/2 A). Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę internetową firmy Canon.
 • Otrzymany aparat nie jest w pełni naładowany.

  Przed użyciem należy naładować baterię.

 • Aparat należy naładować w dniu, w którym będzie używany, lub dzień wcześniej.

  Wbudowana bateria stopniowo się rozładowuje, nawet gdy nie jest użytkowana.

 • Z aparatu należy korzystać w temperaturze 0–35°C.

  Aparat działa optymalne w temperaturze otoczenia 0–35°C. Niższe temperatury mogą tymczasowo zmniejszyć wydajność i żywotność wbudowanej baterii. Wyższe temperatury mogą uniemożliwić robienie zdjęć seryjnych, jeśli aparat się nagrzeje.