Ustawienia Bluetooth

 1. Wybierz [Komunikacja bezprzewodowa: Ustaw. Bluetooth].

 2. Wybierz pozycję.

 • Bluetooth

  Jeśli nie korzystasz z funkcji Bluetooth, wybierz [Wyłącz].

 • Sprawdź inf. o połączeniu

  Umożliwia sprawdzanie nazwy i stanu połączenia sparowanych smartfonów.

 • Adres Bluetooth

  Możesz sprawdzić adres Bluetooth aparatu.